• virtual_user má oprávnění vytvářet
 • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
 • @Koordinatori má oprávnění nahrávat
 • @asistent strany má oprávnění nahrávat
 • @PKS Praha - pracovnici má oprávnění nahrávat
 • @Republikove predsednictvo má oprávnění nahrávat
 • @Republikovy vybor má oprávnění nahrávat
 • @Vedouci organu má oprávnění nahrávat
 • @Krajsti predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Mistni predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Celostatni forum má oprávnění číst
 • @Odbor - financni má oprávnění mazat
 • @Zadosti o proplaceni má oprávnění nahrávat
 • @ALL má oprávnění číst
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Cestovne PP3 3

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 51/2014
číslo:
51
složka:
Zahraniční odbor
hospodář:
Markéta Gregorová
položka:
Mezinárodní cesty a konference
záměr:
Cestovne PP3 3
účel:
veřejné peníze
příjemce:
Immanuel Rohringer
účet:
0000000000/0000
vs:
3
částka:
-958.69
doklad:
pp3-cestovne-immanuel.jpg
podáno:
2014-03-14
proplaceno:
2014-03-17

Poznámka žadatele: 34 EUR + 2x 189 Kč(70 % cestovnich nakladu) BIC: SPADATW1 Iban: AT93 1490 0220 1001 8386


Poznámky Finančního odboru: Použit kurs ČNB střed 27.330 Euro / 1 Kč,ke dni 07.03.2014.
35 Euro X 27.33 kurs = 991.55 Kč
2x 189 Kč = 378 Kč
951.55 + 378 Kč = 1369.55 K4
Snížení o 30% 1369.55 Kč * 0.7 = 958.69 Kč
Převod na Eura 958.69 Kč / 27,33 kurs = 35,08 Euro.
Bude vyplacena částka 35.08 Euro.

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.