• virtual_user má oprávnění vytvářet
 • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
 • @Koordinatori má oprávnění nahrávat
 • @asistent strany má oprávnění nahrávat
 • @PKS Praha - pracovnici má oprávnění nahrávat
 • @Republikove predsednictvo má oprávnění nahrávat
 • @Republikovy vybor má oprávnění nahrávat
 • @Vedouci organu má oprávnění nahrávat
 • @Krajsti predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Mistni predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Celostatni forum má oprávnění číst
 • @Odbor - financni má oprávnění mazat
 • @Zadosti o proplaceni má oprávnění nahrávat
 • @ALL má oprávnění číst
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Nákup propagačních stanů

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 516/2017
číslo:
516
rok:
2017
název:
Nákup propagačních stanů
složka:
Krajské sdružení Karlovarský kraj
položka:
Reprefond Karl. kraje za Piráty
hospodář:
Daniela Bílá
souhlas:
https://redmine.pirati.cz/issues/7031
záměr:
Nákup propagačních stanů se stoly
usnesení:
https://forum.pirati.cz/krajske-predsednictvo-karlovarsky-kraj-f306/psk-kvk-zamer-2017-04-t37259.html
druh:
Provozní výdaj
příjemce:
Nejstany.cz
účet:
4623712379/0800
vs:
2017000088
ks:
0308
ss:
072017
částka:
-8200.00
doklad:
nejstany_-_stany.odt
podáno:
2017-07-23
proplaceno:
2017-07-25
rest:
1

Poznámka žadatele: Záloha


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.