• virtual_user má oprávnění vytvářet
 • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
 • @Koordinatori má oprávnění nahrávat
 • @asistent strany má oprávnění nahrávat
 • @PKS Praha - pracovnici má oprávnění nahrávat
 • @Republikove predsednictvo má oprávnění nahrávat
 • @Republikovy vybor má oprávnění nahrávat
 • @Vedouci organu má oprávnění nahrávat
 • @Krajsti predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Mistni predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Celostatni forum má oprávnění číst
 • @Odbor - financni má oprávnění mazat
 • @Zadosti o proplaceni má oprávnění nahrávat
 • @ALL má oprávnění číst
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Ubytování a vstup na ThinkTwice

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 50/2014
číslo:
50
složka:
Zahraniční odbor
hospodář:
Markéta Gregorová
položka:
Mezinárodní cesty a konference
záměr:
Ubytování a vstup na ThinkTwice
účel:
veřejné peníze
příjemce:
Viktor Mahrik
účet:
670100-2201682561/6210
částka:
-3421.25
doklad:
Vstupné
Hotel
podáno:
2014-03-13
proplaceno:
2014-04-01

Poznámka žadatele: Originály dokladů bys prý měl, Petře, mít. Jinak nevím, jak do částky vepsat eura, takže chci upozornit, že se jedná o 125€!


Poznámky Finančního odboru: Částka byla přepočtena na 3421.25 Kč, kurzem 27.37 Kč/Euro ze dne 21.2.2014.

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.