• virtual_user má oprávnění vytvářet
  • Daniel Mazur má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat

Propagační rozhovor s Liborem Špačkem v televizi mvtv.cz

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 502/2014
číslo:
502
složka:
Krajské sdružení Plzeňský kraj
hospodář:
Ing. Lukáš Bartoň, Ph.D.
položka:
projektové čerpání
záměr:
Propagační rozhovor s Liborem Špačkem v televizi mvtv.cz
účel:
veřejné peníze
příjemce:
Miroslav Všetečka
účet:
196269318/0300
vs:
201451
částka:
-3630.00
doklad:
img-28192206.pdf
podáno:
2014-10-20
proplaceno:
2014-10-22
souhlas:
https://forum.pirati.cz/krajske-forum-plzensky-kraj-f415/hlasovani-video-pro-senatni-kampan-t25795.html

Poznámka žadatele:


Poznámky Finančního odboru: Výdaj přeúčtován z rozpočtu PaRo 502101 do KS Plzeňského kraje.

© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.