• virtual_user má oprávnění vytvářet
  • Daniel Mazur má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat

Účastnický poplatek YEEA

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 49/2014
číslo:
49
složka:
Zahraniční odbor
hospodář:
Markéta Gregorová
položka:
Mezinárodní cesty a konference
záměr:
Účastnický poplatek YEEA
účel:
veřejné peníze
příjemce:
Markéta Gregorová
účet:
262199355/0300
částka:
-410.93
doklad:
15euro.jpg
podáno:
2014-03-13
proplaceno:
2014-04-08

Poznámka žadatele: Participační poplatek na konference v Bruselu YEEA (bude nám díky němu zajištěno ubytování, strava a částečné proplacení cestovného). Činí €15, pořídila jsem je s kurzem 27.70,-. Doklad si nechám vystavit od YPE, až jim eura předám.


Poznámky Finančního odboru: Částka přepočtena na koruny v kurzu ČNB střed 15 EUR x 27.395 Kč =~ 410.93 Kč

© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.