• @Registrovani priznivci má oprávnění číst
  • @Odbor - financni má oprávnění mazat
  • @Zadosti o proplaceni má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Cestovné PP3

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 46/2014
číslo:
46
složka:
Zahraniční odbor
hospodář:
Markéta Gregorová
položka:
Mezinárodní cesty a konference
záměr:
Cestovné PP3
účel:
veřejné peníze
příjemce:
Markéta Gregorová
účet:
262199355/0300
částka:
-308.70
doklad:
jizdenkysa.png
ticket-krj5nk.pdf
podáno:
2014-03-10
proplaceno:
2014-03-11

Poznámka žadatele: Cestovné na konferenci PP3 v Plzni (8. - 9. března). Bylo dohodnuto 70% z cestovného pro účastníky, kteří o proplacení projeví zájem. U mě: 70% z 441,- ⇒ 308,70,-. Petr poté požádá zvlášť pro některé zahraniční hosty. ;)


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.