• virtual_user má oprávnění vytvářet
  • Daniel Mazur má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat

výlep bilboardu Jihlava

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 432/2014
číslo:
432
složka:
Krajské sdružení Vysočina
hospodář:
Mgr. Michaela Vodová
položka:
Výdaje na volby - Zelení a Piráti Jihlava
záměr:
výlep bilboardu Jihlava
účel:
účelově určené peníze
příjemce:
Jiří Přibyl, Strmá 3180/1, 586 01, Jihlava
účet:
1221315/0300
vs:
140100224
ks:
0308
částka:
-545.00
doklad:
fa_140100224.pdf
podáno:
2014-10-05
proplaceno:
2014-10-06

Poznámka žadatele:


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.