• virtual_user má oprávnění vytvářet
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
  • @Koordinatori má oprávnění nahrávat
  • Lukas.Novy má oprávnění číst
  • @asistent strany má oprávnění nahrávat
  • @PKS Praha - pracovnici má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst

tisk informačních letáků pro komunální kampaň v Majetíně a Brodku u Přerova - 1500 ks letáků A5

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 352/2014
číslo:
352
složka:
Krajské sdružení Olomoucký kraj
hospodář:
Ing. et Ing. Martin Šmída
položka:
Propagace, pořádání akcí
záměr:
tisk informačních letáků pro komunální kampaň v Majetíně a Brodku u Přerova - 1500 ks letáků A5
účel:
veřejné peníze
příjemce:
Books print s. r. o.
účet:
8900107360/2600
vs:
201400665
ks:
0308
částka:
-3993.00
doklad:
faktura_tisk_tvrz.pdf
podáno:
2014-09-23
proplaceno:
2014-09-24

Poznámka žadatele: tisk letáků pro Brodek u Př. a Majetín


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.