• virtual_user má oprávnění vytvářet
  • Daniel Mazur má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat

Úhrada nákladů řízení protstrany v kauze LEGO dle rozsudku

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 350/2015
číslo:
350
složka:
Republikové předsednictvo
hospodář:
Bc. Vojtěch Pikal
položka:
Právní služby a soudní spory
záměr:
Úhrada nákladů řízení protistrany v kauze LEGO dle rozsudku
účel:
veřejné peníze
příjemce:
Čermák a spol., Elišky Peškové 15/735, 150 00 Praha 5, Czech Republic
účet:
6001486011/2700
vs:
27221112
částka:
-47254.00
doklad:
Doklad
podáno:
2015-08-17
proplaceno:
2015-08-17
souhlas:
https://forum.pirati.cz/post408105.html

Poznámka žadatele: Bankovní údaje doplněny dle emailové komunikace s kanceláří


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.