• @Registrovani priznivci má oprávnění číst
  • @Odbor - financni má oprávnění mazat
  • @Zadosti o proplaceni má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

nákup rukavic a dalšího spotřebního materiálu

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 344/2017
číslo:
344
rok:
2017
název:
nákup rukavic a dalšího spotřebního materiálu
složka:
Krajské sdružení Liberecký kraj
položka:
Pirátské akce
hospodář:
Ondřej Kolek
souhlas:
https://redmine.pirati.cz/issues/6565
záměr:
Ukliďme Česko - rukavice
druh:
Provozní výdaj
příjemce:
Zuzana Jíchová
účet:
226572378/0300
ks:
0308
ss:
42017
částka:
-1435.00
doklad:
kslik_uklidme_cesko_rukavice.pdf
podáno:
2017-05-30
proplaceno:
2017-08-05

Poznámka žadatele: Zpětné proplácení


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.