• virtual_user má oprávnění vytvářet
 • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
 • @Koordinatori má oprávnění nahrávat
 • @asistent strany má oprávnění nahrávat
 • @PKS Praha - pracovnici má oprávnění nahrávat
 • @Republikove predsednictvo má oprávnění nahrávat
 • @Republikovy vybor má oprávnění nahrávat
 • @Vedouci organu má oprávnění nahrávat
 • @Krajsti predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Mistni predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Celostatni forum má oprávnění číst
 • @Odbor - financni má oprávnění mazat
 • @Zadosti o proplaceni má oprávnění nahrávat
 • @ALL má oprávnění číst
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

záloha na kampaň - Soběslav

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 312/2014
číslo:
312
složka:
Jihočeský kraj
hospodář:
Ivo Vlasatý
položka:
Komunální volby Soběslav
záměr:
záloha na kampaň - Soběslav
účel:
veřejné peníze
příjemce:
Ing. Martin Kákona
účet:
2100641998/2010
částka:
-8000.00
doklad:
1) záloha
2) vyúčtování:
Faktura 1
Faktura 2
Paragony
Faktura 3
Faktura 4
Faktura 5
podáno:
2014-09-15
proplaceno:
2014-09-15
souhlas:
https://forum.pirati.cz/krajske-forum-jihocesky-kraj-f408/hlasovani-o-rozpoctu-komunalnich-kampani-t25541.html

Poznámka žadatele:


Poznámky Finančního odboru: Součet částek na dokladech je 8052 Kč, ale proplácí se jen do výše 8000 Kč. Zbytek doplácel p. Kákona ze svého a nepožaduje zpětné doplacení.

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.