• virtual_user má oprávnění vytvářet
  • Daniel Mazur má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat

Projekt Evropský den mozku

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 29/2014
číslo:
29
složka:
Krajské sdružení Plzeňský kraj
hospodář:
Ing. Lukáš Bartoň, Ph.D.
položka:
projektové čerpání
záměr:
Projekt Evropský den mozku
účel:
veřejné peníze
příjemce:
Helena Jarolímková
účet:
278838633/0300
vs:
1132014
částka:
-5000.00
doklad:
záloha
podáno:
2014-02-26
proplaceno:
2014-02-27

Poznámka žadatele:


Poznámky Finančního odboru: Vyúčtováno Evropský den mozku - vrácení zálohy

© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.