• @Registrovani priznivci má oprávnění číst
  • @Odbor - financni má oprávnění mazat
  • @Zadosti o proplaceni má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Projektor a plátno

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 294/2014
číslo:
294
složka:
Krajské sdružení Plzeňský kraj
hospodář:
Ing. Lukáš Bartoň, Ph.D.
položka:
projektové čerpání
záměr:
Projektor a plátno
účel:
veřejné peníze
příjemce:
Libor Špaček
účet:
2204097245/6210
vs:
666
částka:
-12710.00
doklad:
Záloha
Faktura
podáno:
2014-09-12
proplaceno:
2014-09-12
souhlas:
https://forum.pirati.cz/krajske-forum-plzensky-kraj-f415/hlasovani-projektor-a-platno-t25797.html

Poznámka žadatele: Faktura uhrazena Liborem Špačkem. Peníze vyplatit na účet Libora Špačka uvedeném v žádosti, nikoliv na účet dodavatele uvedený na faktuře.


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.