• virtual_user má oprávnění vytvářet
 • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
 • @Koordinatori má oprávnění nahrávat
 • @asistent strany má oprávnění nahrávat
 • @PKS Praha - pracovnici má oprávnění nahrávat
 • @Republikove predsednictvo má oprávnění nahrávat
 • @Republikovy vybor má oprávnění nahrávat
 • @Vedouci organu má oprávnění nahrávat
 • @Krajsti predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Mistni predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Celostatni forum má oprávnění číst
 • @hospodari má oprávnění nahrávat
 • @Odbor - financni má oprávnění mazat
 • @Zadosti o proplaceni má oprávnění nahrávat
 • @ALL má oprávnění číst

Cesta na PPI GA do Varšavy

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 290/2015
číslo:
290
složka:
Zahraniční odbor
hospodář:
Markéta Gregorová
položka:
Zahraniční cesty a spolupráce
záměr:
Cesta na PPI GA do Varšavy
účel:
veřejné peníze
příjemce:
Mikuláš Peksa
účet:
2800201977/2010
částka:
-3500.00
doklad:
cestovné
podáno:
2015-07-08
proplaceno:
2015-07-09
souhlas:
https://forum.pirati.cz/podatelna-financniho-odboru-f230/fo-290-2015-t29719.html#p404326

Poznámka žadatele: Jízda autem Praha - Varšava + zajížďka pro trička ke Kostasovi. Náklady: 700 km x 2 cesty x 2.5 Kč/km = 3500 Kč


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.