• virtual_user má oprávnění vytvářet
  • Daniel Mazur má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat

Proplacení cestovného na konferenci ThinkTwice

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 26/2014
číslo:
26
složka:
Zahraniční odbor
hospodář:
Markéta Gregorová
položka:
Mezinárodní cesty a konference
záměr:
Proplacení cestovného na konferenci ThinkTwice
účel:
veřejné peníze
příjemce:
Marcel Kolaja
účet:
670100-2210606114/6210
částka:
-3990.00
doklad:
cestovné
podáno:
2014-02-26
proplaceno:
2014-02-26

Poznámka žadatele: Cestovné do Frankfurtu nad Mohanem, kde měl mj. Marcel Kolaja přednášku. 1596 km * 2,5 = 3990,-


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.