• virtual_user má oprávnění vytvářet
 • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
 • @Koordinatori má oprávnění nahrávat
 • @asistent strany má oprávnění nahrávat
 • @PKS Praha - pracovnici má oprávnění nahrávat
 • @Republikove predsednictvo má oprávnění nahrávat
 • @Republikovy vybor má oprávnění nahrávat
 • @Vedouci organu má oprávnění nahrávat
 • @Krajsti predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Mistni predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Celostatni forum má oprávnění číst
 • @Odbor - financni má oprávnění mazat
 • @Zadosti o proplaceni má oprávnění nahrávat
 • @ALL má oprávnění číst
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Proplacení cestovného na konferenci ThinkTwice

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 26/2014
číslo:
26
složka:
Zahraniční odbor
hospodář:
Markéta Gregorová
položka:
Mezinárodní cesty a konference
záměr:
Proplacení cestovného na konferenci ThinkTwice
účel:
veřejné peníze
příjemce:
Marcel Kolaja
účet:
670100-2210606114/6210
částka:
-3990.00
doklad:
cestovné
podáno:
2014-02-26
proplaceno:
2014-02-26

Poznámka žadatele: Cestovné do Frankfurtu nad Mohanem, kde měl mj. Marcel Kolaja přednášku. 1596 km * 2,5 = 3990,-


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.