• virtual_user má oprávnění vytvářet
  • Daniel Mazur má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat

proplacení tisku propagačních materiálů

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 23/2014
číslo:
23
složka:
Krajské sdružení Olomoucký kraj
hospodář:
Ing. et Ing. Martin Šmída
položka:
Rezerva předsednictva
záměr:
proplacení tisku propagačních materiálů
účel:
volné peníze
příjemce:
Petr Bajgar
účet:
2800025440/2010
vs:
641006
částka:
-682.00
doklad:
p2280018.jpg
p2280019.jpg
podáno:
2014-02-26
proplaceno:
2014-02-28

Poznámka žadatele:


Poznámky Finančního odboru: Proplaceno v režimu rozpočtového provizoria.

© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.