• virtual_user má oprávnění vytvářet
  • Daniel Mazur má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat

Platba za trička pro GA 2015

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 236/2015
číslo:
236
složka:
Zahraniční odbor
hospodář:
Mgr. Mikuláš Peksa
položka:
Mezinárodní návratná finanční pomoc Pirátským stranám, převedení prostředků PPI
záměr:
Platba za trička pro GA 2015
účel:
volné peníze
příjemce:
Adoco s.r.o
účet:
516560009/2700
vs:
150830095
ks:
0008
částka:
-9071.00
doklad:
Záloha
Faktura 1.díl
Faktura 2.díl
podáno:
2015-06-23
proplaceno:
2015-06-25
souhlas:
https://forum.pirati.cz/podatelna-republikoveho-predsednictva-f352/proplaceni-tricek-pro-ppi-t29569.html

Poznámka žadatele:


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.