• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Mezinárodní návratná finanční pomoc Pirátským stranám, převedení prostředků PPI

Toto je výdajová rozpočtová položka. Výdajová rozpočtová položka je kolonka rozpočtu, která odhaduje celkové roční výdaje z daného právního důvodu. Z výdajové rozpočtové položky lze čerpat peníze, jakmile byla položka registrována.

rozpočet:
Rozpočet Pirátů na rok 2015
kapitola:
Zahraniční odbor
kód:
213100004
složka:
Zahraniční odbor
registrace:
2015-01-29
limit:
-43000
účel:
volné
zdroj:
volné peníze
vazby:
Příjmy celkem

Hospodáři: Mikuláš Peksa, Alex Mansurov

Peníze jsou na bankovním účtu 2300623575 / 2010

Proplacené výdaje

Neproplacené výdaje

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.