• @Registrovani priznivci má oprávnění číst
  • @Odbor - financni má oprávnění mazat
  • @Zadosti o proplaceni má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

cestovné Martin Šmída

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 1674/2017
číslo:
1674
rok:
2017
název:
cestovné Martin Šmída
složka:
Republikové předsednictvo
položka:
Provozní výdaje předsednictva
hospodář:
PhDr. Olga Richterová, Ph.D.
souhlas:
https://redmine.pirati.cz/issues/9008
záměr:
Růst strany po volbách a odstranění úzkých hrdel
usnesení:
https://forum.pirati.cz/hlasovani-republikoveho-vyboru-f578/rv-59-2017-zamer-na-rust-strany-po-volbach-r-h-1-k-t38023-10.html
druh:
Provozní výdaj
příjemce:
Martin Šmída
účet:
2500170056/2010
částka:
-440.00
doklad:
cestak_smida.pdf
podáno:
2017-12-27
proplaceno:
2017-12-28

Poznámka žadatele:


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.