• @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • virtual_user má oprávnění vytvářet
  • @ALL má oprávnění číst

PhDr. Olga Richterová

olga_richterova_2.jpg

Olga Richterová (* 21. ledna 1985) v Pirátské straně působí jako předsedkyně místního sdružení Praha 10 a členka republikového výboru. Olga pochází z Choltic a od roku 2002 žije v Praze. Je zastupitelkou na Praze 10 za koalici Vlasta.

Vystudovala překladatelství a tlumočnictví na Karlově univerzitě v Praze, kde získala titul PhDr. V průběhu studia pobývala v Německu a Anglii, během něj též tlumočila (např. pro festival Jeden svět).

Poté navázala doktorským studiem korpusové lingvistiky na FF UK, kde začala i pracovat. V současnosti je na mateřské dovolené.

Angažuje se v otevírání radnice Prahy 10, vydala sbírku básní a občas je veřejně čte, kompostuje. Ligou lidských práv byla nominována mezi 101 hrdinů.

Piráty Olga řadu let sledovala (blog, rubrika Piráti), nejprve ale spolu s dalšími vybudovala watchdogové sdružení Zaostřeno na Desítku, které bylo v r. 2014 mezi nominovanými na cenu Gratias Tibi.

Z pozice watchdogu se r. 2014 rozhodla přejít do politiky a vybudovat silné místní pirátské sdružení. Proč? Objevila se totiž Koalice Vlasta, v níž je velká část jejích přátel z desítkového občanského sektoru a v níž je Pirátům otevřeno.

Olžiny texty na Pirátských listech: Rozhovor s berlínským poslancem, na blogu rozhovor s Honzou obžalovaným za sdílení dat, z nejnovějších chvála ombudsmanky, a hlavně upozornění na klamavou reklamu SZ a ČSSD před volbami 2014.

Jako zastupitelka na Desítce sledovala především plánovaný outsourcing ICT za cca 150 milionů Kč. V březnu 2015 se podařilo věc stopnout.

Přehled veřejné práce za rok 2016

Evidenci Olžiny práce za uplynulý rok naleznete na online přístupném systému Redmine.

Graficky ji lze rozčlenit třeba takto: Přehled práce ve veřejném zájmu Malé výseče jsou školení a sebevzdělávání a přednáška a popularizace.

Celkový objem práce odvedené převážně na Praze 10 či v její prospěch je téměř 770 hodin. V roce 2016 se Olga více věnovala nebytovým prostorám Prahy 10. Díky úspěšné žádosti o informace je k dispozici i jejich celkový přehled.

Priority pro rok 2017

V lednu 2017 se k nakládání s nebyty konala debata v knihovně Dům čtení s místostarostou Prahy 7 K. V. Marešem, kterou Olga moderovala. I na základě zkušeností z Prahy 7 Olga vidí v této oblasti tři cíle:

  1. Kompletní evidence majetku obce (vč. kotelen apod.)
  2. Vyhodnocení majetku z pohledu přínosu pro veřejnost s ohledem na případný prodej (např. suterény, sklepy, garáže)
  3. Na základě jasné představy, co si ponechat, pak vznik plánu oprav nebytových prostor ve špatném technickém stavu (většinou jsou kvůli tomu roky prázdné) včetně možnosti samooprav nájemcem (které se promítnou do slev na nájemném)

Dalším tématem roku 2017 bude plánovaných cca 10 milionů na koupi počítačů na ÚMČ Praha 10 a také parlamentní volby v září - zapojte se a přidejte se k nám!

PS: Ženy vítány! :-) olga_janka_dana_2017.jpg Na fotce se zastupitelkou z Prahy 9 Danou Balcarovou a bývalou místopředsedkyní Pirátů Jankou Michailidu.

PPS: Olga se dále věnuje tématu dětských skupin ( a svobodě volby) a je členkou Českobratrské církve evangelické.

© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.