• @cen_f has edit permissions
 • @cen_regp has edit permissions
 • @ALL has read permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

PhDr. Olga Richterová, Ph.D.

Motto „Je snadné zapomenout, že během roku či dvou toho mnoho nezměníme. S výhledem na pět, sedm let ale můžeme dosáhnout obrovských věcí.“ olga_richterova_2.jpg

Stručné CV

Olga Richterová (* 21. ledna 1985) v Pirátské straně působí jako 1. místopředsedkyně. V říjnu 2017 byla ze 4. místa kandidátky za Prahu zvolena poslankyní Parlamentu ČR. Aktuality naleznete na jejích webových stránkách.

Olga pochází z vesnice jménem Choltice a od roku 2002 žije v Praze. Do října 2018 byla opoziční zastupitelkou na městské části Praha 10, 6. největší obci ČR.

„Jako první místopředsedkyně Pirátů chci povzbudit všechny lidi dobré vůle, ať hájí veřejný zájem a jdou do politiky, pokud mají chuť. Je to služba a má to smysl! Nezapomínejme, že během jednoho, dvou let, mnoho změnit nelze. Ale kdo vytrvá, ten po pěti, sedmi letech může vidět znatelné výsledky.“

Kontakt: richterovao@psp.cz, a samozřejmě olga.richterova [zavinac] pirati.cz

Aktuální profil: www.olgarichterova.cz, zejména přehled práce v mediálním prostoru

Blog na Aktuálně

Resortní newslettery - Olga publikuje Práce a sociální věci

Přihláška k odběru newsletteru - lze vybrat různé, doporučuju sociální věci :-)

Přehled aktualit na Twitteru

Facebookový profil Olgy

Veřejná práce v minulosti

 • 2009–2011: aktivní členka mezinárodní organizace EYCE (Ecumenical Youth Council in Europe).
 • 2012: založení o.s. Zaostřeno na Desítku, členství v o.s. Pražské fórum (hl. úspěch: happenning kvůli informačnímu zákonu (106/1999 Sb.))
 • 2012–2013: členka Syndikátu novinářů ČR
 • od r. 2014: zvolena zastupitelkou na Praze 10, ukončení členství v Zaostřeno na 10, aktivní v České pirátské straně.
 • Za funkci zastupitelky a členství v Komisi majetkové a nebytových prostor dostávala Olga měsíčně odměnu 3049,- Kč. Třetinu této odměny dávala nazpět na vydávání Vlastních novin pro Prahu 10, další část šla na placená hlídání dětí. Jako zastupitelka byla Olga také členkou školské rady v ZŠ U Vršovického nádraží.

Kompletní přehled Olžiny veřejné práce za toto období naleznete v online přístupném systému Redmine, za r. 2016 se jednalo o téměř 770 hodin. Kromě působení na Praze 10 byla Olga také členkou dozorčí rady Střediska celostátních programů a služeb Diakonie ČCE a pravidelně se věnovala dalšímu sebevzdělávání a seberozvoji.

Z kauz na Praze 10 lze upozornit na systematické šmírování opozice za veřejné peníze a překotné výběrové řízení na prostory Galerie 10.

Pro Piráty Olga na podzim 2017 tlumočila konferenci s islandskými poslanci - je i videozáznam - a spolu s garantem pro zdravotnictví vypracovala stanovisko k porodnictví mající za cíl umožnit skutečnou svobodu volby.

Medailonek za r. 2017. Piráti umí efektivně hospodařit!

Mám zkušenosti s prosazováním transparentní politiky z pozice obecního zastupitelstva. Po letech sledování činnosti radnice Prahy 10, 6. největší obce ČR, proslulé kauzami typu Key Investments nebo radnice za miliardu, jsem byla za Piráty zvolena v roce 2014 v rámci koalice Vlasta. Několik let jsem učila na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v rámci své práce jako korpusová lingvistka, na mateřské jsem kromě zastupitelování také členkou školské rady. Sleduju možnosti, jaké (nejen) obce mají při podpoře vzdělávání – a jak často končí u placení „betonu a skla“. Sleduju to, jak málokdy se při výstavbě nových objektů či renovaci těch stávajících zohledňují budoucí provozní náklady. Nebo to, kolik obecních objektů a prostor zůstává dlouhodobě prázdných či nedostatečně využívaných. U nás na Praze 10 to ještě nedávno bylo přes deset tisíc metrů čtverečních. Krom toho, že máme ve Vršovicích dva fotbalové stadiony národního věhlasu, se tak u nás skrývá ještě stadion třetí – minimálně takovou plochu zabírá součet opuštěných nebytových prostor. Nyní to už alespoň víme, a máme to zmapované. A to doslova! http://www.pirati10.cz/mapa-nebytu/ Od 160 prázdných nebytovek u nás (či od prázdných městských domů na Staromáku) je k efektivnímu hospodaření s těmito unikátními zdroji samozřejmě relativně dlouhá cesta. Bude ale mnohem kratší, když zvolíte Piráty. Stále jsem přesvědčená, že je možné efektivně hospodařit s veřejným majetkem a rozumně investovat do veřejných služeb. A mít své majetky zmapované je dobrý první krok!

Životopis do r. 2017

 • Olga vystudovala překladatelství a tlumočnictví (AJ-NJ) na Karlově univerzitě v Praze, kde získala titul Ph.D. V průběhu studia pobývala v Německu a Anglii, domluví se též rusky a lámaně italsky.
 • Pokračovala doktorským studiem korpusové lingvistiky na FF UK, kde i pracovala. 2011–2016 vedla několik jedno- i dvousemestrálních kurzů (Němčina a korpusy, Základy české frazeologie a idiomatiky). Při mateřské dovolené dopsala dizertaci (obhájila 22.11.2017).

Přehled veřejné práce za rok 2016

Evidenci Olžiny práce za uplynulý rok naleznete na online přístupném systému Redmine.

Graficky ji lze rozčlenit třeba takto: Přehled práce ve veřejném zájmu Malé výseče jsou školení a sebevzdělávání a přednáška a popularizace.

Celkový objem práce odvedené převážně na Praze 10 či v její prospěch je téměř 770 hodin. V roce 2016 se Olga více věnovala nebytovým prostorám Prahy 10. Díky úspěšné žádosti o informace je k dispozici i jejich celkový přehled.

Priority pro rok 2017

V lednu 2017 se k nakládání s nebyty konala debata v knihovně Dům čtení s místostarostou Prahy 7 K. V. Marešem, kterou Olga moderovala. I na základě zkušeností z Prahy 7 Olga vidí v této oblasti tři cíle:

 1. Kompletní evidence majetku obce (tj. zejména objekty, vč. kotelen apod., nebytové prostory, byty, pozemky)
 2. Vyhodnocení majetku z pohledu přínosu pro veřejnost s ohledem na případný prodej (např. suterény, sklepy, garáže)
 3. Na základě jasné představy, co si ponechat, pak vznik plánu oprav nebytových prostor ve špatném technickém stavu (většinou jsou kvůli tomu roky prázdné) včetně možnosti samooprav nájemcem (které se promítnou do slev na nájemném)

Dalším tématem roku 2017 bude plánovaných cca 10 milionů na koupi počítačů na ÚMČ Praha 10 a také parlamentní volby v září - zapojte se a přidejte se k nám!

PS: Ženy vítány! :-) olga_janka_dana_2017.jpg Na fotce se zastupitelkou z Prahy 9 Danou Balcarovou a bývalou místopředsedkyní Pirátů Dominikou Michailidu.

PPS: Olga se dále věnuje tématu dětských skupin ( a svobodě volby) a je členkou Českobratrské církve evangelické.

<iframe src=„https://calendar.google.com/calendar/embed?src=gn1i05sfapugq65d6l5jcav8b4%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Prague“ style=„border: 0“ width=„800“ height=„600“ frameborder=„0“ scrolling=„no“></iframe>

© Piráti, 2023. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
lide/olga_richterova.txt · Poslední úprava: 01.12.2019 12:06 autor: olga.richterova