• @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
 • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
 • virtual_user má oprávnění vytvářet
 • @ALL má oprávnění číst

PhDr. Olga Richterová

Motto „Je snadné zapomenout, že během roku či dvou toho mnoho nezměníme. S výhledem na pět, sedm let ale můžeme dosáhnout obrovských věcí.“ olga_richterova_2.jpg

Stručné CV

Olga Richterová (* 21. ledna 1985) v Pirátské straně působí jako předsedkyně místního sdružení Praha 10 a členka Republikového výboru. Olga pochází z vesnice jménem Choltice a od roku 2002 žije v Praze. Je opoziční zastupitelkou v 6. největší obci ČR za koalici Vlasta, občany informuje prostřednictvím Vlastních novin, které s kolegy vydávají každého půl roku.

„Od r. 2014 hájím veřejný zájem jako zastupitelka Koalice Vlasta na Praze 10 za Piráty. Chcete se přidat? Má to smysl!“

Kontakt: olga.richterova@pirati.cz, 774153361

Veřejná práce

 • 2009–2011: aktivní členka mezinárodní organizace EYCE (Ecumenical Youth Council in Europe).
 • 2012: založení o.s. Zaostřeno na Desítku, členství v o.s. Pražské fórum (hl. úspěch: happenning kvůli informačnímu zákonu (106/1999 Sb.))
 • 2012–2013: členka Syndikátu novinářů ČR
 • od r. 2014: zvolena zastupitelkou na Praze 10, ukončení členství v Zaostřeno na 10, aktivní v České pirátské straně.
 • Za funkci zastupitelky a členství v Komisi majetkové a nebytových prostor dostává Olga měsíčně odměnu 3049,- Kč. Třetinu této odměny dává nazpět na vydávání Vlastních novin pro Prahu 10, další část jde na placená hlídání dětí. Jako zastupitelka je Olga také členkou školské rady v ZŠ U Vršovického nádraží.

Kompletní přehled Olžiny veřejné práce naleznete v online přístupném systému Redmine, za r. 2016 se jednalo o téměř 770 hodin. Kromě působení na Praze 10 je Olga také členkou dozorčí rady Střediska celostátních programů a služeb Diakonie ČCE a pravidelně se věnuje dalšímu sebevzdělávání a seberozvoji.

Z aktuálních kauz upozorňujeme na systematické šmírování opozice za veřejné peníze a překotné výběrové řízení na prostory Galerie 10.

Životopis

 • Olga vystudovala překladatelství a tlumočnictví (AJ-NJ) na Karlově univerzitě v Praze, kde získala titul PhDr. V průběhu studia pobývala v Německu a Anglii, domluví se též rusky a italsky.
 • V současnosti pokračuje doktorským studiem korpusové lingvistiky na FF UK, kde i pracovala. 2011–2016 vedla několik jedno- i dvousemestrálních kurzů (Němčina a korpusy, Základy české frazeologie a idiomatiky). Aktuálně je na mateřské dovolené a chystá se obhájit dizertaci.

Přehled veřejné práce za rok 2016

Evidenci Olžiny práce za uplynulý rok naleznete na online přístupném systému Redmine.

Graficky ji lze rozčlenit třeba takto: Přehled práce ve veřejném zájmu Malé výseče jsou školení a sebevzdělávání a přednáška a popularizace.

Celkový objem práce odvedené převážně na Praze 10 či v její prospěch je téměř 770 hodin. V roce 2016 se Olga více věnovala nebytovým prostorám Prahy 10. Díky úspěšné žádosti o informace je k dispozici i jejich celkový přehled.

Priority pro rok 2017

V lednu 2017 se k nakládání s nebyty konala debata v knihovně Dům čtení s místostarostou Prahy 7 K. V. Marešem, kterou Olga moderovala. I na základě zkušeností z Prahy 7 Olga vidí v této oblasti tři cíle:

 1. Kompletní evidence majetku obce (tj. zejména objekty, vč. kotelen apod., nebytové prostory, byty, pozemky)
 2. Vyhodnocení majetku z pohledu přínosu pro veřejnost s ohledem na případný prodej (např. suterény, sklepy, garáže)
 3. Na základě jasné představy, co si ponechat, pak vznik plánu oprav nebytových prostor ve špatném technickém stavu (většinou jsou kvůli tomu roky prázdné) včetně možnosti samooprav nájemcem (které se promítnou do slev na nájemném)

Dalším tématem roku 2017 bude plánovaných cca 10 milionů na koupi počítačů na ÚMČ Praha 10 a také parlamentní volby v září - zapojte se a přidejte se k nám!

PS: Ženy vítány! :-) olga_janka_dana_2017.jpg Na fotce se zastupitelkou z Prahy 9 Danou Balcarovou a bývalou místopředsedkyní Pirátů Dominikou Michailidu.

PPS: Olga se dále věnuje tématu dětských skupin ( a svobodě volby) a je členkou Českobratrské církve evangelické.

© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.