• virtual_user má oprávnění vytvářet
 • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
 • @Koordinatori má oprávnění nahrávat
 • @asistent strany má oprávnění nahrávat
 • @PKS Praha - pracovnici má oprávnění nahrávat
 • @Republikove predsednictvo má oprávnění nahrávat
 • @Republikovy vybor má oprávnění nahrávat
 • @Vedouci organu má oprávnění nahrávat
 • @Krajsti predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Mistni predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Celostatni forum má oprávnění číst
 • @Odbor - financni má oprávnění mazat
 • @Zadosti o proplaceni má oprávnění nahrávat
 • @ALL má oprávnění číst
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

EPIC KvK - kauce + nájem 12_2017

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 1665/2017
číslo:
1665
rok:
2017
název:
EPIC KvK - kauce + nájem 12_2017
složka:
Krajské sdružení Karlovarský kraj
položka:
Reprefond Karl. kraje za Piráty
hospodář:
Daniela Bílá
souhlas:
https://redmine.pirati.cz/issues/8993
záměr:
EPIC - Pirátské centrum KvK
usnesení:
https://forum.pirati.cz/krajske-forum-karlovarsky-kraj-f412/kf-kvk-40-2017-epic-k-vary-zamer-penezita-jistota-t38840.html
druh:
Provozní výdaj
příjemce:
ALEPET s.r.o.
účet:
250946130/0300
vs:
170001
ks:
0308
částka:
-42000.00
doklad:
alepet_s.r.o._-_kauce_najem_12_2017_epic_kvk.pdf
podáno:
2017-12-22
proplaceno:
2017-12-23
rest:
1

Poznámka žadatele:


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.