• virtual_user má oprávnění vytvářet
 • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
 • @Koordinatori má oprávnění nahrávat
 • @asistent strany má oprávnění nahrávat
 • @PKS Praha - pracovnici má oprávnění nahrávat
 • @Republikove predsednictvo má oprávnění nahrávat
 • @Republikovy vybor má oprávnění nahrávat
 • @Vedouci organu má oprávnění nahrávat
 • @Krajsti predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Mistni predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Celostatni forum má oprávnění číst
 • @Odbor - financni má oprávnění mazat
 • @Zadosti o proplaceni má oprávnění nahrávat
 • @ALL má oprávnění číst
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Nájemné JiPiCe 12/2017

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 1606/2017
číslo:
1606
rok:
2017
název:
Nájemné JiPiCe 12/2017
složka:
Krajské sdružení Vysočina
položka:
Provozní výdaje
hospodář:
Jan Pošvář
souhlas:
https://redmine.pirati.cz/issues/8833
záměr:
Platba nájemného JiPiCe 12/2017
usnesení:
http://pirat.ly/257ex
druh:
Provozní výdaj
příjemce:
Josef Pohanka
účet:
62166006/2700
vs:
172528
ks:
0308
částka:
-11644.00
doklad:
Smlouva, Faktura
podáno:
2017-12-11
proplaceno:
2017-12-11

Poznámka žadatele: Smlouva o pronájmu bude brzy doplněna do registru smluv, nyní vložena do žádosti.


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.