• @Registrovani priznivci má oprávnění číst
  • @Odbor - financni má oprávnění mazat
  • @Zadosti o proplaceni má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Facilitace získávání vstupů pro Upgrade Pirátské strany

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 1493/2017
číslo:
1493
rok:
2017
název:
Facilitace získávání vstupů pro Upgrade Pirátské strany
složka:
Republikové předsednictvo
položka:
Provozní výdaje předsednictva
hospodář:
PhDr. Olga Richterová, Ph.D.
souhlas:
https://redmine.pirati.cz/issues/8500
záměr:
Náklady transformace
usnesení:
https://forum.pirati.cz/hlasovani-republikoveho-vyboru-f578/rv-59-2017-zamer-na-rust-strany-po-volbach-r-h-1-k-t38023-10.html
druh:
Provozní výdaj
příjemce:
Active Dreams CZ s.r.o.
účet:
2400822037/2010
vs:
20171805
částka:
-4764.00
doklad:
activedreamscz-2017-1805_1_.pdf
podáno:
2017-11-15
proplaceno:
2017-11-15

Poznámka žadatele:


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.