• virtual_user má oprávnění vytvářet
 • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
 • @Koordinatori má oprávnění nahrávat
 • @asistent strany má oprávnění nahrávat
 • @PKS Praha - pracovnici má oprávnění nahrávat
 • @Republikove predsednictvo má oprávnění nahrávat
 • @Republikovy vybor má oprávnění nahrávat
 • @Vedouci organu má oprávnění nahrávat
 • @Krajsti predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Mistni predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Celostatni forum má oprávnění číst
 • @Odbor - financni má oprávnění mazat
 • @Zadosti o proplaceni má oprávnění nahrávat
 • @ALL má oprávnění číst
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Odměna admin. podpory kr. zastupitelů KvK - 09/2017

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 1356/2017
číslo:
1356
rok:
2017
název:
Odměna admin. podpory kr. zastupitelů KvK - 09/2017
složka:
Krajské sdružení Karlovarský kraj
položka:
Odměna koordinátorky - zastupitelé
hospodář:
Daniela Bílá
souhlas:
https://redmine.pirati.cz/issues/7838
záměr:
Administrativní podpora kr. zastupitelů KvK
usnesení:
https://forum.pirati.cz/krajske-forum-karlovarsky-kraj-f412/kf-kvk-32-2017-zamer-admin-podpory-zastupitelu-2-t37437.html
druh:
Mzdový výdaj
příjemce:
Josef Pavlovic
účet:
78-2269370257/0100
vs:
20170023
ks:
0308
částka:
-11000.00
doklad:
faktura_admin_9_17_-_j._pavlovic.pdfhttps://github.com/pirati-byro/transparence/tree/master/odmeny/tymy/KvK/2017/09
podáno:
2017-11-01
proplaceno:
2017-11-03

Poznámka žadatele:


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.