• @Registrovani priznivci má oprávnění číst
  • @Odbor - financni má oprávnění mazat
  • @Zadosti o proplaceni má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Volební autobus - drobná vydání 14.9.-22.10.

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 1313/2017
číslo:
1313
rok:
2017
název:
Volební autobus - drobná vydání 14.9.-22.10.
složka:
Volební tým
položka:
Volební kampaň do sněmovny
hospodář:
Štěpán Štrébl
souhlas:
https://redmine.pirati.cz/issues/8222
záměr:
fo:zamery:foz_1_2017
druh:
Volební výdaj
příjemce:
Michal Gill
účet:
2000839374/2010
částka:
-10344.00
doklad:
autobus-0012.pdf
podáno:
2017-10-30
proplaceno:
2017-10-30

Poznámka žadatele: Součty za jednotlivé stránky přiloženého dokumentu: 486+834+339+1418+349+554+727+400+707+1097+495+950+716+762+653=10487,- Kč

Vynětí alkoholických nápojů (piva): 18 Kč (strana 5), 20 Kč (strana 6), 60 Kč (strana 9), 45 Kč (strana 12) > SUM: 143 Kč

Výsledná částka po odečtení alkoholických nápojů: 10487-143=10344 Kč


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.