• virtual_user má oprávnění vytvářet
 • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
 • @Koordinatori má oprávnění nahrávat
 • @asistent strany má oprávnění nahrávat
 • @PKS Praha - pracovnici má oprávnění nahrávat
 • @Republikove predsednictvo má oprávnění nahrávat
 • @Republikovy vybor má oprávnění nahrávat
 • @Vedouci organu má oprávnění nahrávat
 • @Krajsti predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Mistni predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Celostatni forum má oprávnění číst
 • @Odbor - financni má oprávnění mazat
 • @Zadosti o proplaceni má oprávnění nahrávat
 • @ALL má oprávnění číst
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

FB reklama - Pirátský Podmostfest

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 1215/2017
číslo:
1215
rok:
2017
název:
FB reklama - Pirátský Podmostfest
složka:
Krajské sdružení Karlovarský kraj
položka:
Volební kampaň do sněmovny
hospodář:
Daniela Bílá
souhlas:
https://redmine.pirati.cz/issues/8048
záměr:
Pirátský Podmostfest 2017
usnesení:
https://forum.pirati.cz/krajske-predsednictvo-karlovarsky-kraj-f306/pks-kvk-zamer-2017-09-t37512.html
druh:
Volební výdaj
příjemce:
Jindřich Čermák
účet:
1435324017/3030
částka:
-682.03
doklad:
fb_reklama_-_piratsky_podmostfest.pdffb_reklama_-_piratsky_podmostfest_-_vypis_z_uctupdf.pdf
podáno:
2017-10-19
proplaceno:
2017-10-19

Poznámka žadatele: Zpětné proplácení


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.