• virtual_user má oprávnění vytvářet
 • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
 • @Koordinatori má oprávnění nahrávat
 • @asistent strany má oprávnění nahrávat
 • @PKS Praha - pracovnici má oprávnění nahrávat
 • @Republikove predsednictvo má oprávnění nahrávat
 • @Republikovy vybor má oprávnění nahrávat
 • @Vedouci organu má oprávnění nahrávat
 • @Krajsti predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Mistni predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Celostatni forum má oprávnění číst
 • @Odbor - financni má oprávnění mazat
 • @Zadosti o proplaceni má oprávnění nahrávat
 • @ALL má oprávnění číst
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Dar na učebnice Diakonie Jablonec nad Nisou

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 116/2015
číslo:
116
složka:
Krajské sdružení Liberecký kraj
hospodář:
Ondřej Kolek
položka:
Veřejná podpora (sponzoring)
záměr:
Dar na učebnice Diakonie Jablonec nad Nisou
účel:
veřejné peníze
příjemce:
Diakonie Českobratrské církve evangelické, Středisko v Jablonci nad Nisou
účet:
210141338/0300
vs:
32015
částka:
-1000.00
doklad:
Darovací smlouva
podáno:
2015-03-25
proplaceno:
2015-03-26
účtováno:
5460002-325

Poznámka žadatele: Poznámka pro příjemce: „Dar na učebnice“


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.