• @Registrovani priznivci má oprávnění číst
  • @Odbor - financni má oprávnění mazat
  • @Zadosti o proplaceni má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Půjčka na cestovné do Bruselu

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 10/2014
číslo:
10
složka:
Zahraniční odbor
hospodář:
Markéta Gregorová
položka:
Mezinárodní cesty a konference
záměr:
Půjčka na cestovné do Bruselu
účel:
veřejné peníze
příjemce:
Markéta Gregorová
účet:
262199355/0300
částka:
-6594.00
doklad:
bruselcastka.png
bruseldetails.png
podáno:
2014-02-07
proplaceno:
2014-02-05
souhlas:
https://forum.pirati.cz/post280017.html#p280017
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.