• virtual_user má oprávnění vytvářet
 • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
 • @Koordinatori má oprávnění nahrávat
 • @asistent strany má oprávnění nahrávat
 • @PKS Praha - pracovnici má oprávnění nahrávat
 • @Republikove predsednictvo má oprávnění nahrávat
 • @Republikovy vybor má oprávnění nahrávat
 • @Vedouci organu má oprávnění nahrávat
 • @Krajsti predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Mistni predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Celostatni forum má oprávnění číst
 • @hospodari má oprávnění nahrávat
 • @Odbor - financni má oprávnění mazat
 • @Zadosti o proplaceni má oprávnění nahrávat
 • @ALL má oprávnění číst

Záloha za pronájem sálu pro Piratecon Mariánské lázně

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 109/2015
číslo:
109
složka:
Zahraniční odbor
hospodář:
Markéta Gregorová
položka:
Pronájem místa
záměr:
Záloha za pronájem sálu pro Piratecon Mariánské lázně
účel:
veřejné peníze
příjemce:
Mikuláš Peksa
účet:
2800201977/2010
částka:
-7000.00
doklad:
faktura_88-15.pdf
podáno:
2015-03-22
proplaceno:
2015-03-23
souhlas:
https://forum.pirati.cz/jednani-republikoveho-predsednictva-f525/rp-7-2015-schvaleni-pirateconu-v-ml-t28085.html
účtováno:
5180002-321

Poznámka žadatele:


Poznámky Finančního odboru: Převedeno do pracovního rozpočtu dne 10.4.2015.

© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.