• virtual_user has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Toto je starší verze dokumentu!


Prováděcí vyhláška k hospodaření a rozpočtům

Finanční odbor vycházeje ze současné finanční a personální situace v České pirátské straně stanovuje

  1. propadnou lhůtu pro doložení transakce dokladem na 6 týdnů od převedení peněz na ohlášku, nejpozději však do 15. ledna následujícího roku (§7(1) PraH),
  2. není-li schválením žádosti stanoveno jinak, stanovuje FO lhůty pro zpětné proplacení a ohlášku na 4 týdny od podání žádosti, které bylo vyhověno (§10(3) PraH),
  3. výši náhrady za cestu autem na 0 Kč/km (§4(2) PraH),
  4. lhůtu pro oznámení omylu na 1 měsíc (§13(2) PraH),
  5. lhůtu pro předložení rozpočtu kraje k registraci do 28.2. (§21 b RoPr).
  6. rozpočtové přebytky (deficity) na účetních střediscích krajských sdružení (výsledek hospodaření) se pro potřeby rozpočtu následujícího roku převádějí k 31.12. na fondy příslušného účetního střediska a stávají se příjmem (výdajem) krajského rozpočtu následujícího roku.
  7. oznamovací povinnost dle §10 StFO (Obecné právo posudku) se realizuje podáním žádosti o financování. V případě kladného posudku provede FO alokaci potřebných zdrojů a jejich zablokování na účtě příslušné rozpočtové kapitoly (účetního střediska).

Poučení: Tato vyhláška obecně zavazuje (§5 StFO).

© Piráti, 2022. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
fo/spisy/4_2010.1309176870.txt.gz · Poslední úprava: 27.06.2011 12:14 autor: Jakub Michalek