• virtual_user má oprávnění vytvářet
  • @Celostatni forum má oprávnění upravovat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Soubor přednášek o očkování 2015

projekt:
Přednášky o očkování
řešitel:
Bc. Pavel Bulíček
kontrolor:
Vladislav Tobias Esner
příslušný orgán:
Republikové předsednictvo
zahájení:
2015-05-01
ukončení:
2015-12-31
minimum prostředků:
8000
maximum prostředků:
75000
kolo:
První kolo participativního rozpočtování 2015
výše prostředků:
11800.00
rozpočtová položka:
Přednášky o očkování
smlouva:
http://pirat.ly/ej7au
sp.značka:
PaRo 010/2015
stav:

Veřejně prospěšný účel projektu

Veřejně prospěšným cílem je informovat občany o přínosech i rizicích povinného očkování. Seznámit je s problematikou očkování a nechat občany,aby si vytvořili vlastní názor na základě informací.

Zároveň je cílem seznámení s chystanou novelou zákona č. 258/2000 Sbírky zákona o represích

chystané státem, formou otázek a odpovědí z pohledu biomedicíny. Také je cílem seznámit veřejnost s

právy a povinnostmi, ale ve smyslu správného výkladu jednotlivých zákonů týkajících se této

problematiky.

Podmínky řešení projektu

Věcné podmínky

Pronájem sálu nebo divadla. Oslovení jednotlivých odborníků a zaplacení jejich nákladů na přednášce, cestové - dle osobních podmínek. Odhadovaný čas přednášky 2 – 3 hodiny.

Časové podmínky

Projekt bude členěn na jednotlivé přednášky. Přednášky budou plánovány dle času a možnosti přednášejících a rozpočtu.

Osobní podmínky

Pavel Bulíček - piráti, zastřešení projektu Jana Hamplová - organizátorka (dobrovolník - nepirát)

DrSc., Martina Suchánková - přislíbený přednášející Předsedkyně výboru Rozalio : Jsme sdružením rodičů, které spojuje zájem o otázky zdraví našich dětí a pocit zodpovědnosti za ně. Problematika očkování s těmito otázkami bezprostředně souvisí. Vzhledem ke stávající právní úpravě očkování i převažujícímu postoji zúčastněných institucí zde zatím chybí věcná diskuse na toto téma a možnost diferencovaného, informovaného a individuálního rozhodování rodičů o očkování svých dětí. Chceme proto: 1. zprostředkovat rodičům všestranné informace o problematice očkování a podpořit je tak v jejich zodpovědném rozhodování v otázkách zdraví jejich dětí; 2. vytvářet prostor pro věcnou diskusi o problematice očkování; 3. jménem rodičů se podílet na změně právní úpravy očkování v ČR tak, aby konečné slovo v rozhodování o očkování dětí měli rodiče, resp. zákonní zástupci dítěte, tak jak to odpovídá mezinárodním úmluvám, kterými je ČR vázána. Uznáváme přitom význam očkování a jeho reálný přínos v boji s infekčními chorobami. Kdo nejsme a co nechceme? 1. Nejsme odborná organizace. 2. Nejsme odpůrci očkování. 3. Nechceme rodičům dávat hotové návody a názory. Apelujeme zároveň na každého čtenáře těchto stránek, aby si všechny informace kriticky ověřoval. Provozovatelé stránek nepřebírají jakoukoli zodpovědnost za správnost a úplnost informací. Texty a zejména diskusní příspěvky nemusí odpovídat názorům o.s. ROZALIO. Zdroj: http://www.rozalio.cz/index.php/o-nas

Prozatím nebudeme spolupracovat, ověřím názory a postoje

Řešitel: Prof. RNDr. Anna Strunecká 1961– 1966 Přírodovědecká fakulta UK, obor biologie  – chemie 1971  – RNDr. 1972  – CSc. z normální a patologické fyziologie, Univerzita Karlova, Praha 1980  – habilitační práce,  jmenování a ustanovení docentkou fyziologie 1987  – DrSc. disertační práce Fyziologická funkce fosfoinozitidů 1989  – jmenována a ustanovena profesorkou fyziologie 1981  – 1990 vedoucí katedry fyziologie a vývojové biologie PřF UK 1991  – 2006 katedra fyziologie a vývojové biologie PřF UK 2007 – v důchodu 2008 – 2012 0.1 úvazek 1. lékařská fakulta UK, Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky, laboratoř biochemické neurofarmakologie  Prof. Strunecká má dlouholeté zkušenosti z pedagogické práce na univerzitě Karlově. Od roku 1968 vedla praktická cvičení a později zajišťovala mnoho základních i  specializovaných přednášek pro studenty přírodovědecké a matematicko-fyzikální fakulty UK, přednášela v postgraduálních kurzech i pro veřejnost. Vyškolila 52 diplomantů magisterského studia a 14 postgraduálních studentů. Autorka pěti učebních textů (skripta). V letech 1981 –1990 byla vedoucí Katedry fyziologie živočichů a vývojové biologie PřF UK. Prof. Strunecká byla řešitelkou a spoluřešitelkou sedmi grantových projektů, jejichž výsledky byly publikovány v řadě domácích i mezinárodních časopisů. Přinášejí prioritní výsledky i originální původní hypotézy, které poukazují na mechanizmy vzniku patofyziologických změn u hematologických onemocnění, schizofrenie, Alzheimerovy nemoci a autizmu. Publikovala více než 300 odborných prací, byla členkou redakční rady časopisu Americké fyziologické společnosti News in Physiology (1999 –2003) a mezinárodního časopisu Fluoride. V letech 2002-2004 byla koordinátorkou pro přípravu projektu 6. rámcového programu Evropské unie EU: European Fluoride and Aluminium Network of Excellence, kterého se pod jejím vedením účastnilo 352 vědců z 15 zemí. Její životopis je uveden v různých zahraničních publikacích typu WHO is WHO. V r. 1995 dostala diplom Amerického biografického ústavu  Žena roku. V roce 2007 odešla do důchodu, podílela se na zavedení výuky biologie na waldorfském lyceu v Praze; od  r. 2008 do března 2011 a znovu od července 2012 pracovala  na částečný úvazek na 1. LF UK. Věnuje se intenzivně vědecko-populární publicistice se zaměřením na biomedicínu; přispívá pravidelně do časopisů Psychiatrie, DentalCare, Revue Prostor, Sféra a Meduňka. Je autorkou knihy Přemůžeme autizmus? (Almi 2009). V roce 2010 vyšla její kniha Cellular and Molecular Biology of Autism Spectrum Disorders (Bentham Science Publishers, UEA). Prof. Strunecká je aktivní členkou různých domácích i zahraničních vědeckých společností jako je Fyziologická společnost JEP, Neuropsychofarmakologická společnost, Je členkou vědecké rady FAN (Fluoride Action Network). Kniha Doba jedová (Triton, 2011) se stala nejprodávanější populárně naučnou knihou pro dospělé roku 2011). Zdroj: http://www.rizikaockovani.cz/o-autorce/

Finance

Rozpočet je dimenzovaný na více přednášek. Cena přednášky se bude lišit místem konání a přednášejícím. V současné době máme zajištěný prostor zdarma. Odhadované náklady na přednášejícího jsou cca 2100Kč na přednášku.

Přibližné náklady na přednášejícího doplním

Výsledek projektu

Informovanost občanů o významu a účincích očkování. Seznámení s právními normami. Sama přednáška je zveřejněním projektu. Informace o přednáškách se budou šířit na stránkách www.rozalio.cz, dále na sociálních sítích.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.