• @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Přednášky o očkování

Přednášky o očkování byl veřejně prospěšný projekt financovaný ze státního příspěvku strany.

Veřejně prospěšným cílem bylo informovat občany o přínosech i rizicích povinného očkování. Seznámit je s problematikou očkování a nechat občany,aby si vytvořili vlastní názor na základě informací a zamysleli se nad dannou problematikou. Přednášky se uskutečnili celkem dvě kvůli nízkému zájmu. Celkem jsme oslovili přibližně 30 občanů, zejména čerstvé rodiče, kteří měli zájem o se dozvědět více o očkování.

Přednášky se uskutečnili ve spolupráci s o.s. Rozalio.

Představení sdružení Rozalio:

Jsme sdružením rodičů, které spojuje zájem o otázky zdraví našich dětí a pocit zodpovědnosti za ně. Problematika očkování s těmito otázkami bezprostředně souvisí. Vzhledem ke stávající právní úpravě očkování i převažujícímu postoji zúčastněných institucí zde zatím chybí věcná diskuse na toto téma a možnost diferencovaného, informovaného a individuálního rozhodování rodičů o očkování svých dětí. Chceme proto: 1. zprostředkovat rodičům všestranné informace o problematice očkování a podpořit je tak v jejich zodpovědném rozhodování v otázkách zdraví jejich dětí; 2. vytvářet prostor pro věcnou diskusi o problematice očkování; 3. jménem rodičů se podílet na změně právní úpravy očkování v ČR tak, aby konečné slovo v rozhodování o očkování dětí měli rodiče, resp. zákonní zástupci dítěte, tak jak to odpovídá mezinárodním úmluvám, kterými je ČR vázána. Uznáváme přitom význam očkování a jeho reálný přínos v boji s infekčními chorobami.

Kdo nejsme a co nechceme? 1. Nejsme odborná organizace. 2. Nejsme odpůrci očkování. 3. Nechceme rodičům dávat hotové návody a názory. Apelujeme zároveň na každého čtenáře těchto stránek, aby si všechny informace kriticky ověřoval. Provozovatelé stránek nepřebírají jakoukoli zodpovědnost za správnost a úplnost informací. Texty a zejména diskusní příspěvky nemusí odpovídat názorům o.s. ROZALIO. Zdroj: http://www.rozalio.cz/index.php/o-nas

Záznammy pořízené z přednášek.

http://static.pirati.cz/paro/ockovani/1.flac

http://static.pirati.cz/paro/ockovani/2.flac

Do budoucna nepočítáme s opakováním této akce vzhledem k nízkému zájmu.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.