• virtual_user má oprávnění vytvářet
  • @Celostatni forum má oprávnění upravovat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Podpora multikulturního ducha ve společnosti.

projekt:
port_dziupla
řešitel:
Simon Piwko
kontrolor:
Martin Rédr
příslušný orgán:
Rovnoprávnost
zahájení:
2014-09-01
ukončení:
2014-10-31
minimum prostředků:
6000
maximum prostředků:
9000
kolo:
Druhé kolo participativního rozpočtování 2014
výše prostředků:
6400.00
smlouva:
http://www.pirat.ly/wgq18
sp.značka:
PaRo 05/II/2014
stav:

Veřejně prospěšný účel projektu

Aktivní podpora multikulturního soužití prostřednictvím pestré škály hudby, rozmanitých interpretů a atmosféry klubu Dziupla. Cílem je posílit kulturní výměnu mezi etnickými a národnostními skupinami. Prolomit bariéry vzájemné nedůvěry, strachu, předsudků a stereotypů. Základní představou je prezentace interpretů pocházejících z etnických a národnostních minorit, jmenovitě romské a polské.

Podmínky řešení projektu

Věcné podmínky

Řešení projektu nevyžaduje pořízení movitých věcí. Potřebné prostory poskytne spolupracující spolek SMP, technické zázemí bude zapůjčeno spolupracujícím spolkem Krytyka Polityczna, případně pronajato.

Časové podmínky

1. Přípravná fáze – září (1. týden) 2014: rozdělení úkolů pro administraci, komunikaci, propagaci a realizaci projektu… 2. Organizační fáze – září (2. týden) 2014: vlastní organizace projektu, kompletní propagace (včetně komunikace s médii), materiální zabezpečení akce 3. Realizace projektu – 19.9. a 20.9. 2014: organizační a pořadatelská činnost během hudební produkce. 4. Veřejný výstup z akce – říjen 2014: zpracování a zveřejnění reportu z akce, fotek, audio-video záznamu z projektu. Celkový odhadovaný čas strávený dobrovolnickou prací na projektu činí cca. 100 hodin/osoba.

Osobní podmínky

Dobrovolnicky se budou na projektu podílet členové Pirátů Simon Piwko a Martin Rédr, a registrovaní příznivci Pirátů Jakub Moliński, Ireneusz Pieniążek, Judita Molińska, Michael Plaček a další. Dále budeme na řešení spolupracovat se spolkem Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej w Republice Czeskiej (SMP), který disponuje prostorem pro konání projektu, a v neposlední řadě se sociálním hnutím Krytyka Polityczna, které vlastní potřebné technické zázemí.

Finanční podmínky

Předběžný rozpočet projektu je stanoven v rozmezí 6 až 9 tisíc korun, precizován bude až po zahájení projektu podle výše získaných prostředků a následného smluvního ujednání se spolupracujícími subjekty. Nákladové položky rozpočtu: 1. Interpreti – odměny za vystoupení a vyplácení cestovních nákladů se pohybuje mezi 5-6 tisíci korun. 2. Služby – zvukař s vybavením, pořízení fotek, videozáznamu, občerstvení pro interprety a dobrovolníky, celkový předpoklad 2-3 tisíc korun. Pro projekt je možné získat nějaké prostředky i z jiných zdrojů, které mohou pokrýt část nákladů. Nabízí se například výběr dobrovolného vstupného.

Výsledek projektu

Výsledkem projektu bude podpora kulturního sbližování a prezentace etnických skupin, které vedle sebe žijí bez vzájemné pozitivní interakce. Hudební produkce se bude konat v klubu Dziupla, téměř v samém centru Českého Těšína. Informace proběhnou i v lokálním tisku, vhodná bude i mediální prezentace – internet, rádio, lokální televize. Vystoupení kapel a hudebníků bude zaznamenáno reportem, fotkami, audio-videi a zveřejněno v rámci webových a multimediálních kanálů. Předpokládaný počet návštěvníků je 150-200 lidí. Jedná se o hrubý odhad, který vychází z povahy projektu, a místních reálií. Další dosah projektu bude v počtu zhlédnutí záznamu z akce na internetu. Způsob zveřejnění: Výsledkem projektu budou písemný report, fotky a videa z klubu, kde se bude projekt konat. Následně budou písemný report, fotky a audio-videozáznam uveřejněny na webu a volně dostupném uložišti multimediálních souborů.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.