• virtual_user má oprávnění vytvářet
 • @Celostatni forum má oprávnění upravovat
 • @ALL má oprávnění číst
 • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Založení Pirátských listů

projekt:
Pirátské listy
řešitel:
Mikuláš Ferjenčík
kontrolor:
Mgr. et Mgr. Jakub Michálek
příslušný orgán:
Mediální odbor
zahájení:
2014-04-11
ukončení:
2014-12-31
minimum prostředků:
10000
maximum prostředků:
50000
kolo:
První kolo participativního rozpočtování 2014
výše prostředků:
16000.00
obrázek:
obrázek: plisty.png
smlouva:
http://www.pirat.ly/66x1b
sp.značka:
PaRo 04/I/2014
stav:

Veřejně prospěšný účel projektu

Tento projekt má za cíl

 1. poskytovat veřejnosti pravidelné informace, které souvisí s oblastí zájmů Pirátů a které jsou ve veřejnoprávních i komerčních médiích přehlíženy,
 2. vytvořit relativně nezávislé médium, které poskytne prostor pro polemiku a zveřejnění i menšinových názorů z řad Pirátů i veřejnosti a přispěje ke kultivaci politické diskuse.

Konkrétně se bude soustředit na

Podmínky řešení projektu

Věcné podmínky

Projekt bude fungovat na elektronických systémech strany, zejména na internetovém fóru, kde budou koordinováni dobrovolníci a na vyhrazeném serveru provozovaném dobrovolníkem strany. Projekt poběží na stranické doméně www.piratskelisty.cz, k jejímuž použití jsem získal souhlas vedoucího mediálního odboru. Projekt bude vycházet ze zdrojů poskytnutých mediálním odborem a v koordinaci s ním. Projekt bude využívat variabilní symbol přidělený finančním odborem na dobrovolné dary na provoz projektu. Pokud to bude nutné, je možné financovat hosting z prostředků na projekt. Programátoři a správci webu jsou již zajištěni bezplatně (Standa Štipl, Roman Kučera).

Časové podmínky

Přihlášený projekt bude řešen od dubna 2014 do prosince 2014, podle množství vybraných peněz (i bez peněz bude nadále fungovat na dobrovolnické bázi). Napsání kvalitního článku je záležitostí několika hodin, řada autorů by se dobrovolnicky ráda angažovala v nějakém médiu, ale nemá k tomu odpovídající prostor. Projekt tedy počítá s tím, že by dobrovolníci posílali články způsobem, který jim bude vyhovovat, a zveřejňoval by je řešitel projektu jako šéfredaktor, či další dobrovolníci. Ostré spuštění projektu je plánováno na 14. dubna 2014.

Osobní podmínky

Projekt vychází ze zkušeností s během serveru Pirátské noviny, který bohužel již není příliš často aktualizován. Z tohoto serveru bude také vycházet základna článků, které jsou volně šiřitelné. Na projektu se bude podílet řešitel, bude sestavena redakční rada, která bude poradním orgánem řešitele. Řešitel bude koordinovat dobrovolníky, kteří se přihlásí, přičemž vedle dosavadní redakce Pirátských novin chceme začlenit i nové členy a registrované příznivce, kteří píšou na rozumné úrovni o zajímavých tématech.

Finanční podmínky

Šéfredaktorovi bude vyplácena odměna, která nepřesáhne částku 80 Kč za hodinu, přičemž výsledky budou odpovídat vykonané práci a průměrné době maximálně 90 hodin měsíčně (poloviční úvazek). Fungování periodika bude částečně kopírovat model Deníku Referendum, který má placené redakční zázemí, ale autoři na něj píšou povětšinou dobrovolně.

Metriky plnění plánu, jejich splnění podmiňuje vyplacení odměny v plné výši. V dalších měsících budou adekvátně upraveny po dohodě s vedoucím mediálního odboru.

První měsíc provozu

 • počet autorů: alespoň 4
 • počet hlavních článků: alespoň 21
 • Počet unikátních návštěvníků: 10 000

Druhý měsíc provozu:

 • počet autorů: alespoň 6
 • počet hlavních článků: alespoň 25
 • Počet unikátních návštěvníků: 12 500

Třetí měsíc provozu:

 • počet autorů: alespoň 7
 • počet hlavních článků: alespoň 30
 • Počet unikátních návštěvníků: 15 000

Náplň práce šéfredaktora:

 • shánění a motivování autorů
 • garantování úrovně článků (aby nevycházely hoaxy a úlety)
 • vymýšlení námětů na články, které bychom měli zpracovat - redakční plán.
 • organizace porad redakce
 • zajištění propagace na sociálních sítích
 • Výběr článků vhodných k překladu

Ve chvíli, kdy to bude potřeba tak i:

 • psaní článků (například při nedostatku textů, nebo u urgentních záležitostí)
 • redakce textů (pokud nenajde dobrovolníka a bude potřeba něco vydat rychle)
 • publikování textů (pokud nenajde spolehlivého dobrovolníka)

Výsledek projektu

Cílem projektu je ukázat, že Pirátský program může fungovat v praxi, stejně jako to dělají v oblasti přímé demokracie, průhledného hospodaření a volného šíření informací. Ve volbách v roce 2013 Piráti slibovali ve volebním programu, že podstatně změní způsob fungování médií:

„Nahradí koncesionářské poplatky daněmi, o jejichž určení rozhodnou poplatníci dle své volby. Takto podporovaná média musí mít otevřené účetnictví a musí respektovat například právo na odpověď.“

Projekt bude prezentován na webových stránkách, všechny články budou veřejně dostupné a pod svobodnou licencí. Projekt by měl také poskytnout prostor pro seberealizaci šikovných členů.

Projekt je koncipován dlouhodobě, přičemž tato přihláška se vztahuje pouze k jeho nastartování. Řešitel projektu by v projektu rád uplatnil svoje zkušenosti z Pirátských novin, ale zároveň se vyhnul chybám, k nimž v Pirátských novinách docházelo, které vedly k tomu, že je byl donucen opustit. Pirátské listy se pokusí získat si komunitu pravidelných dárců, kteří umožní financování serveru bez dalších nákladů pro Pirátskou pokladnu.

Mgr. Bc. Jakub Michálek 11.01.2014 22:49Mikuláš Ferjenčík 18.3.2014 22:04

Souhlas vedoucího mediálního odboru: https://forum.pirati.cz/post295310.html#p295310

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.