• virtual_user má oprávnění vytvářet
  • @Celostatni forum má oprávnění upravovat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Pomoc v pilotní growshopové kauze

projekt:
pestovani_neni_zlocin
řešitel:
Janka Michailidu
kontrolor:
Tomáš Vymazal
příslušný orgán:
Psychotropní látky
zahájení:
2014-04-11
ukončení:
2014-04-18
minimum prostředků:
5000
maximum prostředků:
49999
kolo:
První kolo participativního rozpočtování 2014
výše prostředků:
20800.00
smlouva:
http://www.pirat.ly/wc258
sp.značka:
PaRo 07/I/2014
stav:

Veřejně prospěšný účel projektu

V listopadu minulého roku začla v Česku kauza s growshopy, které se od té doby dost intenzivně věnujeme. Související stanoviska a tiskové zprávy:

Prvními odsouzenými v této kauze byli David Novotný a Helena Urbánková (viz brněnský deník). S dotyčnými jsme se v Brně sešli (Michal Ketner, Janka Michailidu, Róbert Čuma, Ondřej Kotas a Tomáš Laštůvka) a probrali jsme s nimi jak průběh soudního jednání, tak jejich další plány.

Proti rozhodnutí soudu se samozřejmě odvolali a mají vůli jít s tímto případem, co nejdál to bude možné. Myslíme si, že kdyby se tento případ dostal např. k Evropskému soudu pro lidská práva, má velkou šanci na výhru, a tedy by mohl pomoci i ostatním ještě neodsouzeným v této kauze. Zároveň by to rozhodně pomohlo poukázat na to, že se ve vedoucích funkcích státních orgánů pro jednání v problematice psychotropních látek nacházejí jedinci s naprosto zkostnatělým pohledem na věc, který si mnoho nezadá s tónem, jakým je psána demagogická a dnes už vesměs odmítaná Jednotná úmluva o omamných látkách z roku 1961. Toto by nám poté mohlo pomoci jako argument v dalších krocích, kterými se chceme svižně posouvat ke kýžené legalizaci konopí v České republice, např. přesvědčit společnost a hlavně politiky o tom, že je opravdu nutné naše normy týkající se psychotropních látek aktualizovat a posunout je zase trochu blíže současnému stavu vědomostí v této oblasti.

Tato cesta k vyšším instancím a nakonec třeba i k Evropskému soudu pro lidská práva je ovšem finančně dosti náročná a toto je i předmětem našeho projektu. Chtěli bychom, aby členové sami rozhodli, nakolik se jim zdá relevantní v této věci jako strana, bojující za legalizaci, přispět a jak velký by tento příspěvek měl být. Peníze z projektu „Pěstování není zločin“ budou využity na právní zastoupení a další výdaje přímo vyplývající z řešení této kauzy.

Podmínky řešení projektu

V případě že bude odhlasována vyšší hodnota než 20 000 Kč, bude potřeba, aby dodatečně hlasovalo RV, neboť:

„(5) Dary cizím subjektům. Výše hodnoty všech darů strany subjektům mimo stranu v rozpočtovém roce nesmí překročit 10 procent příjmů organizační složky, ani částku 20 000 Kč. Vyšší dary musí schválit republikový výbor. Za porušení tohoto pravidla nese hmotnou odpovědnost ten, kdo dar schválil nebo provedl převod. V případě kolektivního rozhodnutí hlasováním nesou členové orgánu, hlasující pro poskytnutí daru, hmotnou odpovědnost poměrnou částí z hodnoty daru.“

Věcné podmínky

Smyslem projektu je pomoci pilotní growshopové kauze, aby se dostala třeba i k Evropskému soudu pro lidská práva a upozornila tak na současné demagogické a zpátečnické praktiky státních orgánů v ČR.

Časové podmínky

nic.

Osobní podmínky

Na řešení problematiky kolem growshopové kauzy a obecně legalizace se jako pracovní skupina Psychotropní látky dlouhodobě podílíme a chceme na tomto poli učinit rozhodné kroky vpřed. Dále se projekt týká jen zmíněných Davida Novotného a Heleny Urbánkové (potažmo jejich právníka).

Finanční podmínky

žádná odměna

Výsledek projektu

Po celou dobu budeme ke kauze psát tiskové zprávy a informovat jak veřejnost, tak členy strany, jako doposud.

Tímhle projektem pro nás však celá věc nekončí. To až po legalizaci .)

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.