• virtual_user má oprávnění vytvářet
  • @Celostatni forum má oprávnění upravovat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Medializace pirátských témat v MSK

projekt:
medializace_piratskych_temat_v_msk
řešitel:
Bc. Michal Gill
kontrolor:
Martin Rédr
příslušný orgán:
Mediální odbor
zahájení:
2015-11-01
ukončení:
2015-12-31
minimum prostředků:
5000
maximum prostředků:
7500
kolo:
Třetí kolo participativního rozpočtování 2015
výše prostředků:
7500.00
smlouva:
http://pirat.ly/8lw8j
sp.značka:
PaRo 026/2015
stav:

Veřejně prospěšný účel projektu

Prostřednictvím dostupných veřejných médií zveřejňovat konkrétní kauzy či další úhly pohledu v rámci veřejných témat formou článků vytvořených s profesionálním přístupem. Projekt byl projednán na zasedání krajského sdružení Moravskoslezského kraje dne 7. 10. 2015, kdy přihlášení projektu do třetího kola PaRo bude za účelem individuálních odměn za jednotlivé příspěvky k mediální propagaci Pirátské strany v Moravskoslezském kraji. Každý článek, který bude řešitelem a kontrolorem (dále jen „zadavatel“) PaRo shledán akceptovatelným, bude odměněn minimální částkou 150,- Kč podle rozsahu a vypovídací hodnoty.

Podmínky řešení projektu

Věcné podmínky

Věcné podmínky Řešitel a kontrolor budou individuálně posuzovat každý přijatý text a v případě jeho schválení jej dle náročnosti a kvality odmění příslušnou částkou, minimálně však 150,- Kč. Téma každého textu bude radno, v zájmu pisatele, předem projednat se zadavateli, aby zbytečně nevznikal text na téma, o které nebude zájem. Řešitel ani kontrolor projektu nebudou za svou práci při výběru a organizování honorovaných článků odměňováni, pouze s případnou výjimkou, že by byli sami autory textu, který by byl pro odměnění nominovaný. V takovém případě bude náhradním orgánem, schvalujícím přijatelnost článku, krajské předsednictvo. Požadavky na akceptovatelný článek: - republikové nebo regionální téma se vztahem k Moravskoslezskému kraji - vysoká gramaticko-syntaktická kvalita - faktická pravdivost a ověřitelnost v článku uvedených informací - označení svobodnou licencí na text, případně použité fotografie

Časové podmínky

Celkový čas strávený dobrovolnickou prací odhadem 30 - 50 hodin, která spočívá zejména v ověření splněných požadavků a v přípravě článků k publikování zadavatelem.

Osobní podmínky

Na projektu se podílí členové, příznivci a sympatizanti Pirátské strany, kteří mají zkušenosti v psaní textů.

Finanční podmínky

minimální množství prostředků k odměňování - 5 000 Kč maximální množství prostředků k odměňování - 7 500 Kč Případný přebytek financí na projekt může být využit na placenou formu propagace, např. s využitím textů z tohoto projektu.

Výsledek projektu

Výsledkem projektu bude série článků připravená k publikování na webových stránkách, sociálních sítích, v tiskovinách či jiným způsobem. To povede k lepší propagaci Pirátů v Moravskoslezském kraji a k zahájení veřejné diskuze na zveřejněná témata. Zadavatel projektu si vyhrazuje právo na editaci odměněných článků, zejména co se týče jejich délky.

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.