• virtual_user má oprávnění vytvářet
  • @Celostatni forum má oprávnění upravovat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Upozornění na hrozbu a rozproudění veřejné diskuse

projekt:
brnenska_magistrala
řešitel:
Bc. Tomáš Koláčný
kontrolor:
Mgr. Jiří Ulip
příslušný orgán:
Republikové předsednictvo
zahájení:
2014-09-01
ukončení:
2014-12-30
minimum prostředků:
4800
maximum prostředků:
22800
kolo:
Druhé kolo participativního rozpočtování 2014
výše prostředků:
5600.00
obrázek:
obrázek: magistrala.png
smlouva:
http://www.pirat.ly/w8i8y
sp.značka:
PaRo 01/II/2014
stav:

Veřejně prospěšný účel projektu

Aktualizace Územního plánu města Brna, která právě vstoupila v platnost, v sobě nese kontroverzní záměr, mechanicky kopírovaný ze starších územních plánů již od šedesátých let minulého století, odkud i ideově vychází. Zatímco Praha hledá způsoby, jak zmírnit dopady své magistrály, Brno ji plánuje stavět - a většina Brňanů nic netuší. Pod eufemismem Nová městská třída se skrývá čtyř- až šestiproudá eskapáda, protínající kompaktní území širšího centra města, a předpokládající demolici několika desítek architektonicky cenných domů a praktickou likvidaci několika kvalitních ulic. Prohloubila by izolaci vyloučené lokality „Bronx“ v blízkosti centra města a zhoršila by už tak hraniční dopravní zátěž této části města. Nejde však jen o latentní hrozby, ale o současné a stále probíhající dopady tohoto záměru. Město, které o svém vlastním záměru pochopitelně ví, dlouhodobě neinvestuje do ohrožených ulic a domů a zhoršuje tak životní podmínky nic nechápajících obyvatel a s tím i tvář celé oblasti. Naším cílem je: - podat obyvatelům zprávu o problému, - na základě odborných podkladů srozumitelně vysvětlit, že Brno tuto apokalyptickou stavbu vůbec nepotřebuje, - rozproudit veřejnou debatu = vůbec dostat téma do veřejného prostoru, - představit v nástinech alternativní budoucnost dotčené oblasti, - na způsobu vedení veřejné debaty a zapojení veřejnosti do plánování prezentovat (i mimobrněnské veřejnosti) soudobé způsoby, jak by město mělo přistupovat k plánování sebe sama.

Podmínky řešení projektu

Věcné podmínky

K naplnění záměru použijeme: - osobní intervenci (anketa/osobní info v dotčené oblasti) a uměleckou intervenci (vyměřování brněnské magistrály), - virálně šířené video jako ústřední nosič zprávy (zahrnující m.j.obě intervence) - skici alternativních řešení dotčené oblasti města a jejich veřejná prezentace spojená s happeningem, video projekcí a debatou (která bude opět zaznamenána); dále budou skici umístěny na webu Z pirátských zdrojů bychom chtěli uhradit náklady na zapůjčení obrazové a zvukové techniky pro natočení videa, náklady na užití podkladů pro architektonické skici a dopravu.

Časové podmínky

Termín zahájení: 1. září 2014 Termín ukončení: 30. listopadu 2014

Osobní podmínky

Práci režiséra a střihače videa vykoná Jakub Kořínek dobrovolně a zdarma. Za stejných podmínek vypracují členové architektonické skupiny Urban da Brno architektonické skici. Veřejnou prezentaci zajistí hnutí Žít Brno. Z pirátských zdrojů bychom pak rádi uhradili část osobních nákladů na kameramana, zvukaře a animátora videa.

Finanční podmínky

Rozpočet – část hrazená z pirátských zdrojů: Pronájem obrazové a zvukové techniky (tato položka lze vypustit v případě využití poloamatérské techniky s odpovídající výstupní kvalitou) 0-6 700,- Poplatky za užití podkladů pro architektonické skici 3 300,- Doprava 1 500,- Kameraman (část ohodnocení) (tato položka lze vypustit v případě využití poloamatérské techniky s odpovídající výstupní kvalitou) 0-3 000,- Mistr zvuku (tato položka lze vypustit v případě využití poloamatérské techniky s odpovídající výstupní kvalitou) 0-2 200,- Animátor (tato položka lze, s velkou lítostí, zcela vypustit) 0-6100,- Celkem 4800,- až 22 800,-

Výsledek projektu

1. Video informující o problému, souvislostech a dopadech

2. Happening, videoprojekce a diskuse na dané téma ve veřejném prostoru

3. Web soustředící všechny dosavadní informace k tématu a alternativní vize rozvoje oblasti; O web se dále bude starat spolek Urban da Brno, jež je spoluiniciátorem projektu.

4. Tisková zpráva a tisková konference k tématu

Očekávané dopady: Zbavíme Brno strašidla Brněnské magistrály

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.