• @cen_fo has delete permissions
 • @financni_tym has delete permissions
 • @ALL has read permissions
 • lukas.novy has no permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
 • lukas_novy has no permissions

Dodatek č. 1 k rozpočtu Pirátů na rok 2013

Tento rozpočtový dodatek reaguje na neočekávané výdaje pro předčasné parlamentní volby a doplňující volby do senátu a neočekávané příjmy za volby ze státního rozpočtu.

Úvodní ustanovení

Bod (2) rozpočtu se mění takto:

(2) Rozpočet je přebytkový.

Příjmy

Příjmy rozpočtu se mění následovně:

 • Celkový příjem rozpočtu se stanoví částkou 13 809 700 Kč.
 • Doplňuje se příjmová položka 32 příspěvek na úhradu volebních nákladů o výši 13 241 700 Kč (určené). Ostatní položky zůstávají stejné, resp. se dopočítají takto:
Položka Rozpočtová kapitola Peníze
volné 1) určené 2) celkem
Příjmy celkem: 389500 13420200 13809700
03 Státní příspěvky 142500 13384200 13526700
032 – příspěvek na úhradu volebních nákladů 0 13241700 13241700

Výdaje

Výdaje rozpočtu se mění následovně:

 • Celkové výdaje rozpočtu se stanoví částkou 798 000 Kč.
 • Doplní se položka 503 volební kauce o výši 230 000 Kč (určené).
 • Položka 204 se opravuje na 40 000 Kč (volné). Ostatní položky zůstávají stejné, resp. se dopočítají takto:
Položka Rozpočtová kapitola Peníze
volné 3) určené 4) Celkem
Výdaje celkem 389500 408500 798000
50 Republikové předsednictvo 173500 230000 403500
503 – volební kauce 0 230000 230000
20 Odbory celkem: 206000 0 206000
204 Technický odbor 40000 0 40000

Související

Oprávnění ke stránce

 • @cen_fo has delete permissions
 • @financni_tym has delete permissions
 • @ALL has read permissions
 • lukas.novy has no permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
 • lukas_novy has no permissions
1) , 3) Volné peníze jsou peněžité prostředky, které může strana použít na to, co uzná za vhodné (jde například o nespecifikované dary, členské příspěvky, část příspěvku na činnost apod.
2) , 4) Určené peníze jsou peněžité příjmy, u nichž je určen účel, od něhož se nelze odchýlit. Tento účel je určen např. při darování variabilním symbolem nebo ho stanoví rozpočet (část příspěvku na mandát je určena krajskému sdružení apod.).
© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.