• @cen_fo has delete permissions
 • @financni_tym has delete permissions
 • @ALL has read permissions
 • lukas.novy has no permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
 • lukas_novy has no permissions

Rozpočet Pirátů na rok 2013

Úvodní ustanovení

(1) Tento rozpočet se schvaluje na celý kalendářní rok 2013.

(2) Rozpočet je přebytkový.

Příjmy

Celkový příjem rozpočtu se stanoví částkou 13 809 700 Kč.

Položka Rozpočtová kapitola Peníze Skutečnost
volné 1) určené 2) celkem volné určené celkem
Příjmy celkem: 389500 13384200 13809700 ? ? ?
01 Členské příspěvky 120000 0 120000 ? ? ?
02 Dary 127000 36000 163000 ? ? ?
03 Státní příspěvky 142500 13384200 13526700 ? ? ?
031 – příspěvek na mandát 142500 142500 285000 ? ? ?
032 – příspěvek na úhradu volebních nákladů 0 13241700 13241700 ? ? ?

Výdaje

Celkové výdaje rozpočtu se stanoví částkou 798 000 Kč.

Položka Rozpočtová kapitola Peníze
volné 3) určené 4) Celkem Skutečnost
Výdaje celkem 389500 408500 798000
50 Republikové předsednictvo 173500 230000 403500
501 – provozní výdaje 59500 0 59500
502 – rezerva 114000 0 114000
503 – volební kauce 0 230000 230000
60 Republikový výbor 8000 0 8000
601 – provozní výdaje 8000 0 8000
20 Odbory celkem: 206000 0 206000 ?
201 Zahraniční odbor 30000 0 30000
2011 – provozní výdaje 3000 0 3000 0
2012 – zahraniční spolupráce 27000 0 27000
202 Mediální odbor 106000 0 106000
2021 – provozní výdaje 36000 0 36000
2022 – dotace krajským sdružením 70000 0 70000 65000
2023 – volební výdaje 0 0 0 0
203 Administrativní odbor 5000 0 5000
2031 – provozní výdaje 5000 0 5000
2032 – volební výdaje 0 0 0 0
204 Technický odbor 40000 0 40000
2041 – provozní výdaje 10000 0 10000
2042 – vývoj technických systémů 25000 0 25000
2043 – investiční výdaje 5000 0 5000
205 Finanční odbor 15000 0 15000
2051 – provozní výdaje 15000 0 15000
2052 – výdaje na daně a poplatky 0 0 0 0
206 Personální odbor 10000 0 10000
2061 – provozní výdaje 10000 0 10000
30 Komise celkem 2000 0 2000
301 Rozhodčí komise 1000 0 1000
3011 – provozní výdaje 1000 0 1000
302 Kontrolní komise 1000 0 1000
3021 – provozní výdaje 1000 0 1000
10 Krajská sdružení celkem 0 178500 178500 ?
10100 – Krajské sdružení Praha 0 145800 145800 ?
10200 – Krajské sdružení Karlovarský kraj 0 0 0 ?
10300 – Krajské sdružení Olomoucký kraj 0 1500 1500 ?
10400 – Krajské sdružení Moravskoslezský kraj 0 4300 4300 ?
10500 – Krajské sdružení Zlínský kraj 0 2400 2400 ?
10600 – Krajské sdružení Jihomoravský kraj 0 5800 5800 ?
10700 – Krajské sdružení Vysočina 0 1500 1500 ?
10800 – Krajské sdružení Pardubický kraj 0 1600 1600 ?
10900 – Krajské sdružení Královéhradecký kraj 0 0 0 ?
11100 – Krajské sdružení Ústecký kraj 0 2300 2300 ?
11110 – Krajské sdružení Liberecký kraj 0 1700 1700 ?
11120 – Krajské sdružení Jihočeský kraj 0 0 0 ?
11130 – Krajské sdružení Plzeňský kraj 0 6500 6500 ?
11140 – Krajské sdružení Středočeský kraj 0 5100 5100 ?

Účelová dotace krajům

Mediální odbor vyhradí každému krajskému sdružení prostředky na propagaci 5000 Kč pod podmínkou, že krajské sdružení včas sestaví a zaregistruje svůj rozpočet.

Přechodná ustanovení

(1) Zůstatky na účetních kapitolách krajských sdružení k 31.12.2012 se přenášejí do roku 2013 do stejných nebo odpovídajících rozpočtových kapitol jako zvláštní příjmové či výdajové položky, které nejsou zohledněny v tomto rozpočtu na rok 2013, ale ke kterým se přihlíží při sestavování rozpočtů krajských sdružení.

(2) Zůstatky na účetních kapitolách orgánů k 31.12.2012 se převádějí na hlavní účet České pirátské strany jako volné peníze.

Rozpočtový dodatek č. 1

Republikovým výborem byl schválen rozpočtový dodatek, zohledňující zaplacené volební kauce a získaný státní příspěvek.

Změny byly provedeny.

Oprávnění ke stránce


 • @cen_fo has delete permissions
 • @financni_tym has delete permissions
 • @ALL has read permissions
 • lukas.novy has no permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
 • lukas_novy has no permissions
1) , 3) Volné peníze jsou peněžité prostředky, které může strana použít na to, co uzná za vhodné (jde například o nespecifikované dary, členské příspěvky, část příspěvku na činnost apod.
2) , 4) Určené peníze jsou peněžité příjmy, u nichž je určen účel, od něhož se nelze odchýlit. Tento účel je určen např. při darování variabilním symbolem nebo ho stanoví rozpočet (část příspěvku na mandát je určena krajskému sdružení apod.).
© Piráti, 2021. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.