• @cen_regp has read permissions
 • @cen_fo has delete permissions
 • @ALL has read permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Proplácení peněz z účtů

Tento návod je ve vývoji, neberte ho zatím za bernou minci.

Toto je návod pro ty, jimž byla svěřena dispoziční práva s jedním nebo více bankovními účty strany. Říká, jak zadávat platby a řádně evidovat transparentní čerpání peněz na politickou činnost Pirátů.

Kontrola správnosti žádosti

K tomu, aby mohl být zadán bankovní příkaz, je třeba mít řádně podanou žádost o proplacení. Její podání a řádné vyplnění je zodpovědností Hospodáře, což by ideálně měl být někdo jiný než propláceč, který ji za finanční odbor následně kontroluje.

Správně vyplněná žádost o proplacení, podaná v podatelně FO, by kromě údajů nutných pro zadání platby měla též obsahovat doklad, souhlas hospodáře a případně odkaz na schválení záměru. Také je třeba zkontrolovat, že na proplacení je dost prostředků v příslušné položce, případně v záměru.

Pokud jsou tyto údaje k dispozici, ale nejsou zadány správně v žádosti, je vhodné je doplnit nebo upravit odkazy.

 • To, že je výdaj nějakým způsobem prospěšný straně a nespadá do zakázaných činností1), stvrzuje primárně hospodář svým souhlasem.
 • Zkontrolujte, že odkaz na schválený záměr funguje a výdaj odpovídá tomuto záměru. I za to primárně zodpovídá Hospodář.2)
 • Zkontrolujte, že na výdaj je dostatek prostředků v registrované rozpočtové položce. Odkaz Položka v Žádosti vede na příslušnou stránku položky, kde by měla být žádost vidět v neproplacených výdajích, stejně jako kolik prostředků z položky už bylo proplaceno a kolik činí její limit. Pokud by proplacení žádosti vedlo k překročení limitu položky, nebo je už dokonce položka přečerpána, žádost nelze proplatit.

V podání žadatele upozorněte na případné nedostatky.

Proplácení zálohových plateb

Zadání platby

Při zadávání platby v online bankovnictví je třeba dodržet správný formát poznámky, aby bylo možné jednoduše dohledávat platby mezi transparentním účtem a transparentním rozpočtovým systémem.

# 12345 (číslo úkolu na Redmine) FO 1524/2018 (číslo žádosti na wiki), KS JčK (zkratka střediska - např. AO, RP, KS JmK, nikoli však MS - není samostatným střediskem), stručné označení předmětu plnění, jméno příjemce (u fyzické osoby jméno a příjmení, u OSVČ také jméno a příjmení dle živnostenského rejstříku, u právnické osoby název vč. právní formy)

Potvrzení proplacení v žádosti

Pokud jste úspěšně zadali platbu v bance, je třeba potvrdit proplacení žádosti. To se provádí správnou úpravou žádosti o proplacení.

 • 1) Zkontrolujte přihlášení do wiki.
 • 2) V žádosti o proplacení, kterou chcete označit jako proplacenou, klikejte na tlačítko Upravit pod daty žádosti, případně na horní liště na Wiki → Stránka → Upravit stránku
 • 3) V řádku „proplaceno_date : # datum proplacení požadavku vedoucím finančního odboru“ doplňte za dvojtečku a před křížek datum proplacení ve formátu jako je o řádek výše, tedy yyyy-mm-dd \\Například „proplaceno_date : 2018-08-13 # datum proplacení požadavku vedoucím finančního odboru“
 • 4) U zálohové faktury na řádek rest uveďte „1“. Po doplnění zálohové faktury k žádosti je třeba zase tento záznam vymazat. U příjmu (např. vrácení platby nebo soudního poplatku) na řádek rest uveďte „-1“.
 • 5) Pokud potřebujete něco dodat, k dispozici je vám poznámka finančního odboru.
 • 6) Uložit.

Proplacení též potvrďte v podání na redmine, které uzavřete se stavem „Dokončen“ a změníte hodnotu hotovo na „100 %“. U zálohové platby doplňte výzvu k doplnění konečné faktury a žádost uložte se stavem „Čeká se na podatele“. V jiných případech postupujte tak, aby bylo zřejmé, co je potřeba doplnit nebo upravit.

Zobrazit štítek

Skrýt štítek

složka:
Finanční odbor
adresát:
propláceči, finanční odbor
stav:
neaktuální
2) A taky jeho nadřízení orgáni. Schvalování záměru viz. návod
© Piráti, 2024. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
fo/navody/proplaceni_ucet.txt · Poslední úprava: 26.02.2020 09:56 autor: ales.krupa