• @Celostatni forum má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
  • @ALL má oprávnění číst
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Rozpočet Vysočina 2016

Toto je rozpočet. Rozpočet je finanční plán, jímž se řídí její hospodaření. Je sestavován na období jednoho kalendářního roku v návaznosti na předpokládané příjmy a výdaje. Rozpočet sestává z rozpočtových položek, které mohou být sdruženy do rozpočtových kapitol. Každá rozpočtová kapitola může být buď příjmová, výdajová nebo přebytková, výjimečně také shodková.

subjekt:
Krajské sdružení Vysočina
předkladatel:
krajské předsednictvo
začátek:
2016-01-01
konec:
2016-12-31
registrace:
2016-05-31

Rozpočtové příjmy

KódNázevZdrojeVýše příjmůRegistrace
120700100Členské příspěvky Vysočina12002016-02-18
120700400Přebytek 2015, Vysočinaveřejné peníze, poslanecká sněmovna, europarlament1370862016-02-19
120700410Přerozdělený přebytek 2015, Vysočinaveřejné peníze, poslanecká sněmovna, europarlament24974.002016-02-19
120700500Dary Vysočina3500.002016-02-19
120700600Výsledky 2015, Vysočina54270.172016-02-19
   ∑ 221030.17 

Rozpočtové výdaje

Z rozpočtových položek, které nebyly registrovány finančním odborem, nelze proplácet.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.