• @Celostatni forum má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
  • @ALL má oprávnění číst
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Služba veřejnosti

Toto je výdajová rozpočtová položka. Výdajová rozpočtová položka je kolonka rozpočtu, která odhaduje celkové roční výdaje z daného právního důvodu. Z výdajové rozpočtové položky lze čerpat peníze, jakmile byla položka registrována.

rozpočet:
Rozpočet Vysočina 2016
kapitola:
Výdaje KS Vysočina
kód:
220700030
složka:
Krajské sdružení Vysočina
registrace:
2016-05-31
limit:
-78136
účel:
veřejné
zdroj:
veřejné peníze, poslanecká sněmovna

Hospodáři: viz.

Proplacené výdaje

Neproplacené výdaje

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.