• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Příspěvek na úhradu volebních nákladů

Toto je příjmová rozpočtová položka. Příjmová rozpočtová položka je kolonka rozpočtu, která odhaduje celkové roční příjmy z daného právního důvodu. Z příjmové rozpočtové položky nelze čerpat peníze. Pokud je příjmová rozpočtová položka účelově určena krajskému sdružení, je tato položka také příjmem krajského rozpočtu.

rozpočet:
Rozpočet Pirátů na rok 2014
kód:
011
složka:
Celostátní fórum
registrace:
2013-12-31
limit:
2080700
účel:
veřejné peníze, krajská sdružení

Upraveno podle usnesení RV dne 12.8.2014. (Praha)
Upraveno podle usnesení RV dne 13.8.2014. (JMK)

Tato rozpočtová položka zahrnuje příjmy z příspěvku na úhradu volebních nákladů, které dosud nebyly rozděleny republikovým výborem a jsou označeny jako přebytek v rozpočtové položce 902. Peníze jsou účelově vázány pro jednotlivá krajská sdružení, a to v poměru podle počtu hlasů dosažených ve volbách do Parlamentu České republiky konaných v roce 2013.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.