• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Přebytek

Toto je přebytková rozpočtová položka. Přebytek rozpočtu jsou peníze, které se odhadují, že zbudou po vyplacení výdajů a které jsou v zásobě na příští léta. Z přebytkové rozpočtové položky nelze čerpat peníze, dokud republikový výbor nerozvrhne přebytek do výdajů rozpočtovým dodatkem.

rozpočet:
Rozpočet Pirátů na rok 2014
kód:
902
složka:
Celostátní fórum
registrace:
2014-01-02
limit:
-2080700
účel:
veřejné peníze, krajská sdružení

Upraveno podle usnesení RV dne 12.8.2014. (Praha)
Upraveno podle usnesení RV dne 13.8.2014. (JMK)

Peníze v přebytku jsou účelově vázány pro jednotlivá krajská sdružení, a to v poměru podle počtu hlasů dosažených ve volbách do Parlamentu České republiky konaných v roce 2013.

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.