• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Rezerva předsednictva

Toto je výdajová rozpočtová položka. Výdajová rozpočtová položka je kolonka rozpočtu, která odhaduje celkové roční výdaje z daného právního důvodu. Z výdajové rozpočtové položky lze čerpat peníze, jakmile byla položka registrována.

Částka je zaokrouhlena na celé koruny dolů (+0,16 Kč).

rozpočet:
Rozpočet Praha 2014
kód:
72010002
složka:
Krajské sdružení Praha
registrace:
2014-02-08
limit:
-30363
zdroj:
veřejné peníze
vazba:
Převod přebytku z předchozího roku, Příspěvek na úhradu volebních nákladů

Čerpání rozpočtové položky

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.