• virtual_user má oprávnění vytvářet
  • Daniel Mazur má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat

Účast Pirátů na konferenci Otvírejme radnice

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 18/2014
číslo:
18
složka:
Krajské sdružení Pirátů Praha
hospodář:
Ondřej Profant
položka:
Rezerva předsednictva
záměr:
Účast Pirátů na konferenci Otvírejme radnice
účel:
veřejné peníze
příjemce:
Martin Madej
účet:
2465983173/0800
vs:
1
částka:
-400.00
doklad:
skenovany_dokument.jpg
podáno:
2014-02-16
proplaceno:
2014-03-15
souhlas:
https://forum.pirati.cz/krajske-predsednictvo-praha-f313/4-2014-pks-pha-t21555.html
© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.