• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Příspěvek na úhradu volebních nákladů

Toto je příjmová rozpočtová položka. Příjmová rozpočtová položka je kolonka rozpočtu, která odhaduje celkové roční příjmy z daného právního důvodu. Z příjmové rozpočtové položky nelze čerpat peníze. Pokud je příjmová rozpočtová položka účelově určena krajskému sdružení, je tato položka také příjmem krajského rozpočtu.

rozpočet:
Rozpočet Pirátů na rok 2014
kód:
180100
složka:
Krajské sdružení Praha
registrace:
2014-01-01
limit:
426540
účel:
krajské sdružení Praha
zdroj:
veřejné peníze
kapitola:
Příspěvek na úhradu volebních nákladů
vazba:
Volební výdaje pro volby do zastupitelstva hl. m. Prahy, Služby veřejnosti (příprava legislativních dokumentů, precedenční soudní spory apod.), Volební výdaje Praha 7, Volební výdaje Praha 11, Volební výdaje Praha 12, Volební výdaje Praha 14, Volební výdaje Praha 16, Volební výdaje Praha 18, Volební výdaje Praha 22, Rezerva předsednictva

Upraveno podle usnesení RV dne 12.8.2014.

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.