• @Registrovani priznivci má oprávnění číst
 • @Celostatni forum má oprávnění číst
 • @Předsedající má oprávnění nahrávat
 • @ALL má oprávnění číst
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Zasedání celostátního fóra v Praze

Zasedání bylo řádně svoláno předsedou Ivanem Bartošem 4. června 2012 na 25. a 26. srpna 2012 do Střední školy technické, Zelený pruh 1294/50, Prahy 4. Jednání měla probíhat v obou dnech od 10:00 do 18:00. Organizátorem zasedání byl Ondřej Kallasch. Počet hlasujících ani účastníků nebyl omezen, stejně tak nebyly vyhlášeny žádné lhůty.

Usnesení

Usnesení na sobotním jednání

Celostátní fórum vybírá zapisovatele Vojtěcha Pikala a ověřovatele Adama Šoukala.

Celostátní fórum ustavuje volební komisi ve složení Zdeněk Štěpánek, Žaneta Studeníková, Jan Widerlechner, Vladimír Charvát, Adam Zábranský.

Celostátní fórum schvaluje výroční zprávu předsedy strany.

Celostátní fórum schvaluje následující změny stanov:

 • Čl. 2(2)c St zní nově takto: „c) svobodná díla, software a standardy,“
 • Čl. 6(6) St zní nově takto: „Hlasování probíhá pokud možno elektronicky, korespondenčně a s prodlouženou dobou hlasování. Celostátní fórum a oblastní fóra hlasují tajně v osobnostních hlasováních a primárních volbách a kdykoliv o to některý člen požádá; volené orgány hlasují tajně pouze v případě, že by vyznačení jmen mohlo členy vystavit pronásledování kvůli prosazování politiky strany a orgán se na tom před hlasováním usnese.“

Celostátní fórum schvaluje následující změnu volebního a jednacího řádu:

 • §30(2) JdŘ zní nově takto

  „(2) Předseda je volen ve dvou kolech.

  • a) V prvním kole může každý hlasující hlasovat pro libovolný počet kandidátů.
  • b) Do druhého kola postupují kandidáti, kteří získali nadpoloviční většinu hlasů. Pokud by do druhého kola měl postoupit jediný kandidát, je postupující kandidát zvolen v prvním kole a volba končí.
  • c) Ve druhém kole má každý hlasující jeden hlas. Ve druhém kole vítězí kandidát, který získá největší počet hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje los.“

Celostátní fórum volí republikové předsednictvo ve složení:

 • Ivana Bartoš – předseda strany,
 • Jakub Michálek – 1. místopředseda,
 • Lenka Matoušková – 2. místopředsedkyně,
 • Mikuláš Ferjenčík – 3. místopředseda.

Usnesení na nedělním jednání

Celostátní fórum vybírá zapisovatele Vojtěcha Pikala a ověřovatele Jiřího Rezka.

Celostátní fórum volí v doplňující volbě do republikového předsednictva Marcela Kolaju 4. místopředsedou.

Celostátní fórum doplňuje volební komisi o Josefa Úlehlu a Marka Nečadu.

Celostátní fórum schvaluje logotyp.

Pracovní verze zápisu je k dispozici na padu.

Jednání na zasedání 25.6. 2012

Jednání bylo řádně svoláno předsedou v rámci svolání zasedání.
Jednání probíhalo osobně v sále školy od 10:30 do 20:50.
Jednání předsedal Ivan Bartoš, Ondřej Profant a Vojtěch Pikal. Zapisovatelem byl Vojtěch Pikal, ověřovatelem Adam Šoukal.
Členové předsednictva s hlasovacím právem: Ivan Bartoš, Mikuláš Ferjenčík, Adam Šoukal, Ivo Vašíček, Martin Brož, Jakub Michálek, Lenka Matoušková.

Usnesení

Ustavení volební komise

Celostátní fórum ustavuje volební komisi ve složení Zdeněk Štěpánek, Žaneta Studeníková, Jan Widerlechner, Vladimír Charvát, Adam Zábranský.

Schválení výroční zprávy předsedy

Celostátní fórum schvaluje výroční zprávu předsedy strany.

Změny stanov

Celostátní fórum schvaluje následující změny stanov:

 • Čl. 2(2)c St zní nově takto: „c) svobodná díla, software a standardy,“
 • Čl. 6(6) St zní nově takto: „Hlasování probíhá pokud možno elektronicky, korespondenčně a s prodlouženou dobou hlasování. Celostátní fórum a oblastní fóra hlasují tajně v osobnostních hlasováních a primárních volbách a kdykoliv o to některý člen požádá; volené orgány hlasují tajně pouze v případě, že by vyznačení jmen mohlo členy vystavit pronásledování kvůli prosazování politiky strany a orgán se na tom před hlasováním usnese.“

Změna jednacího řádu

Celostátní fórum schvaluje následující změnu volebního a jednacího řádu:

 • §30(2) JdŘ zní nově takto

  „(2) Předseda je volen ve dvou kolech.

  • a) V prvním kole může každý hlasující hlasovat pro libovolný počet kandidátů.
  • b) Do druhého kola postupují kandidáti, kteří získali nadpoloviční většinu hlasů. Pokud by do druhého kola měl postoupit jediný kandidát, je postupující kandidát zvolen v prvním kole a volba končí.
  • c) Ve druhém kole má každý hlasující jeden hlas. Ve druhém kole vítězí kandidát, který získá největší počet hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje los.“

Volba předsednictva

Celostátní fórum volí republikové předsednictvo ve složení:

 • Ivana Bartoš – předseda strany,
 • Jakub Michálek – 1. místopředseda,
 • Lenka Matoušková – 2. místopředsedkyně,
 • Mikuláš Ferjenčík – 3. místopředseda.

Pořad jednání

 1. Výroční zpráva předsedy
 2. Změna stanov - Zásady přístupu ke svobodným a nesvobodným dílům
 3. Změna stanov - Veřejné hlasování volených zástupců
 4. Změna jednacího řádu - způsob volby republikového předsednictva
 5. Volba předsednictva

Zápis

Zápis ze zasedání celostátního fóra v Praze dne 25.-26. srpna 2012

Volební komise:
Zdeněk Štěpánek - 1. místopředseda
Žaneta Studeníková
Jan Widerlechner - zvolen předsedou
Vladimír Charvát - 2. místopřadseda
Adam Zábranský
(ihned po zvolení se komise usnesla na svých předsedech)

Pořad jednání

 • Schválení pořadu jednání
 • 10:45 Ustanovení volební komise - procedurální hlasování
 • 10:50 Výroční zpráva předsedy strany
 • 11:00 Návrhy na změnu stanov (členské podněty)
  • Marcel Kolaja: Zásady přístupu ke svobodným a nesvobodným dílům
  • Jakub Michálek: Veřejné hlasování volených zástupců
 • 12:00 Způsob volby republikového předsednictva (odročeno z jednání)
 • 13:00 Přestávka na oběd
 • 14:00 Volba republikového předsednictva
 • Během sčítání hlasů proběhnou vzdělávací přednášky na témata: Jak svolat a vést úspěšnou schůzi, Jak píšeme tiskové zprávy, Jak připravit happening apod.
 • 17:00 Tisková konference po prvním dnu zasedání (volba předsednictva)
 • 18:00 Konec jednání

 • 20:00 Afterparty

Zápis

Zahájení

10:35 - Určení volební komise Přihlásili se:
Zdeněk Štěpánek, Žaneta Studeníková, Jan Widerlechner, Vladimír Charvát, Adam Zábranský

10:40 - Komise schválena konsensuálně (s potleskem)

10:42 - Schválen pořad jednání - konsensem
10:44 - schválen zapisovatel a ověřovatel - konsensem
Zapisovatel: Vojtěch Pikal, Ověřovatel: Adam šoukal

10:54 - VP zahajuje zápis

Výroční zpráva předsedy

10:54 - Výroční zpráva předsedy Předseda přednesl výroční zprávu vyrocka

11:11 - Předseda domluvil

Zahájena rozprava
Nikdo do rozpravy

Návrh usnesení: Celostátní fórum schvaluje výroční zprávu předsedy.

11:12 - Jakub vysvětlí hlasovací a volební systém
Doplňující otázka Vojtěch Pikal
Doplňující otázka Marcel Kolaja
Poznámka Mikuláš Ferjenčík
Dotaz Dana Kozlová
Připomínka z fóra

11:19 - Zahájeno hlasování
Zahájeno hlasování, konec hlasování v 11:30

11:32 - Ukončení hlasování

Výsledky hlasování výroční zprávy:

 • pro 58
 • proti 3
 • zdržel se 1
 • vydáno 64
 • přijato 62

Zpráva byla schválena.

přístup ke svobodným a nesvobodným dílům

11:44 Projev Marcela Kolaji ke svobodným a nesvobodným dílům
12:00 Rozprava ke změně stanov
Diskutující Petr Vileta, Honza Podhajský, Ivo Vašíček, Zdeněk Štěpánek, Marcel Kolaja, Mikuláš Ferjenčík, Jakub Michálek.

11:44 - Marcel zpravodaj\ 11:44 - poznámka předseda drbárna
11:45 - Marcel pokračuje

11:50 - Marcel končí
11:55 - Marcel předkládá návrh usnesení
11:57 - Petr Vileta připomínky
12:00 - Technická poznámka k tomu internetu v budově
12:02 - Marcel odpovídá
12:03 - Lukáš Podhajský do rozpravy
12:05 - Ivo Vašíček
12:13 - Mikuláš Ferjenčík
12:15 - Marcel Reaguje
12:17 - Jakub Michálek
12:18 - Marcel reaguje
legislativní poznámka Vojtěch Pikal

návrhy

Článek 2(2c) stanov se mění takto:

Česká pirátská strana chce svou politikou prosazovat a podporovat

Původní znění

 • c) rovné šance pro svobodný i proprietární software.

Návrh Marcela Kolaji:

 • c) pro svobodná a nesvobodná díla taková pravidla, která odrážejí jejich celospolečenské přínosy i hrozby.

Pozměňovací návrh Patrik Doležal:

 • c) pro „používání svobodných a nesvobodných děl“ pravidla, která odrážejí jejich přínosy i hrozby „pro svobodnou společnost“.

Alternativní návrh Milan Moravec:

 • c) co nejsvobodnější užití software a děl.

Alternativní návrh Vilém Maršík:

 • c) svobodná díla, software a standardy

Stažené návrhy:

 • Honza Podhajský:
  • c) taková pravidla, která odrážejí jejich roli v životě jedince a společnosti.
 • Ivo Vašíček:
  • c) odrážejí jejich přínos pro život jedince a společnosti.
 • Zdeněk Štěpánek:
  • c) svobodný software a svobodná díla.

Procedurální hlasování o výběru předlohy:
13:03 Hlasování o návrhu Marcela Kolaji: 14 pro
13:05 Hlasování o návrhu Milan Moravec: 16 pro
13:06 Hlasování o návrhu Viléma Maršíka: 55 pro

13:07 Hlasování o změně stanov.

Veřejná hlasování volených zástupců

Zpravodaj: Jakub Michálek

Návrh: Hlasování probíhá pokud možno elektronicky, korespondenčně a s prodlouženou dobou hlasování. Celostátní fórum a oblastní fóra hlasují tajně v osobnostních hlasováních a primárních volbách a kdykoliv o to některý člen požádá; volené orgány hlasují vždy veřejně.

Pozměňovací návrh: Volené orgány hlasují tajně pouze v případě, že by vyznačení jmen mohlo členy vystavit pronásledování kvůli prosazování politiky strany a orgán se na tom před hlasováním usnese.

Ve výběru mezi návrhy získal hlasů: 30; pro zařazení: 32, proti zařazení: 25, zdržel se: 1

Pozm. navrh: získal hlasů: 7
Volené orgány hlasují tajně pouze v případě hlasování o přijetí člena nebo v případě, že by vyznačení jmen mohlo členy vystavit pronásledování kvůli prosazování politiky strany a orgán se na tom před hlasováním usnese.

13:38: Byl vybrán pozměňovací návrh Jakuba Michálka
13:43: Pozměňovací návrh Jakuba Michálka byl zařezen do změny stanov
13:44: Zahájeno hlasování, výdej lístků končí 14:05, jednání pokračuje 14:30

Změny stanov - Výsledky: CHYBÍ

Změny JdŘ

Současné znění:

§30 Předsednictvo

(…)

 • (2) Předseda je volen ve dvou kolech. Pokud získá některý z kandidátů v prvním kole nadpoloviční většinu hlasů, vítězí ve volbě a druhé kolo se nekoná. Do druhého kola postupují dva kandidáti s největším počtem hlasů a každý další kandidát, který dosáhl stejného počtu hlasů. Ve druhém kole vítězí kandidát, který získal největší počet hlasů.
 • (3) Pro volbu všech místopředsedů se použijí stejné principy jako pro volbu předsedy; místopředsedové se volí se zvyšujícím se pořadím.

§31 Republikový výbor

(…)

 • (2) Republikový výbor se volí ve dvoukolovém systému. Hlasující nemusí použít všechny hlasy, které mají. Před prvním kolem se určí počet členů do republikového výboru, který se bude volit.
  • a) V prvním kole má každý hlasující tolik hlasů, kolik je kandidátů.
  • b) Do druhého kola postupují kandidáti, kteří získali nadpoloviční většinu hlasů. Pokud by do druhého kola nemělo postoupit víc kandidátů, než činí určený počet volených členů, jsou postupující kandidáti zvoleni v prvním kole a volba končí.
  • c) V druhém kole má každý hlasující tolik hlasů, kolik činí určený počet volených členů. Do republikového výboru jsou zvoleni kandidáti s nejvíce hlasy tak, aby počet zvolených kandidátů nepřesáhl určený počet volených členů.

Návrh KK: změnu §30 JdŘ:

 • 1. odstavec (2) bude rozdělen na podbody a) a b)
 • 2. kde a) má stejné znění jako současný odstavec (2):
 • 3. b) má následující znění:
  • Ve druhém kole vítězí kandidát, který získal největší počet hlasů, přičemž hlas „Zdržuji se“ se považuje za dalšího kandidáta. Pokud v hlasování zvítězí kandidát „Zdržuji se“, není zvolen nikdo a dojde k opakování celého procesu volby.

Výsledné znění:

 • (2)
  • a) Předseda je volen ve dvou kolech. Pokud získá některý z kandidátů v prvním kole nadpoloviční většinu hlasů, vítězí ve volbě a druhé kolo se nekoná. Do druhého kola postupují dva kandidáti s největším počtem hlasů a každý další kandidát, který dosáhl stejného počtu hlasů. Ve druhém kole vítězí kandidát, který získal největší počet hlasů.
  • b) Ve druhém kole vítězí kandidát, který získal největší počet hlasů, přičemž hlas Zdržuji se se považuje za dalšího kandidáta. Pokud v hlasování zvítězí kandidát Zdržuji se, není zvolen nikdo a dojde k opakování celého procesu volby.

Návrh Lukáše Nového:

 • (2) Předseda je volen ve dvou kolech.
  • a) V prvním kole může každý hlasující hlasovat pro libovolný počet kandidátů.
  • b) Do druhého kola postupují kandidáti, kteří získali nadpoloviční většinu hlasů. Pokud by do druhého kola měl postoupit jediný kandidát, je postupující kandidát zvolen v prvním kole a volba končí.
  • c) Ve druhém kole má každý hlasující jeden hlas. Ve druhém kole vítězí kandidát, který získá největší počet hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje los.

Pro: 30

Pozměňovací návrh B1: stažen navrhovatelem
bod (b) se upravuje takto:

 • (b) Do druhého kola postupují dva kandidáti, kteří získali největší počet hlasů, pokud získali nadpoloviční většinu hlasů, a každý další kandidát který získal stejně hlasů. Pokud by do druhého kola měl postoupit jediný kandidát, je postupující kandidát zvolen v prvním kole a volba končí.

Pozměňovací návrh B2:
bod (b):

 • (b) Do druhého kola postupují z těch kandidátů, kteří získali nadpoloviční většinu hlasů, dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů a každý další kandidát, který získal stejný počet hlasů jako některý z nich. Pokud by do druhého kola měl postoupit jediný kandidát, je postupující kandidát zvolen v prvním kole a volba končí.

Pozměňovací návrh C1: přijat (konsensuálně)
bod ( c ):

 • ( c ) Ve druhém kole má každý hlasující jeden hlas. Ve druhém kole vítězí kandidát, který získá největší počet hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje los.

Hlasování o odročení bodu:

 • pro: 27
 • proti: 28

Návrh nebyl přijat.

Návrh změny jednacího řádu

 • Pro: 51
 • Proti: 3
 • Zdržel: 7

Návrh byl přijat.

Výsledné znění:

 • (2) Předseda je volen ve dvou kolech.
  • a) V prvním kole může každý hlasující hlasovat pro libovolný počet kandidátů.
  • b) Do druhého kola postupují kandidáti, kteří získali nadpoloviční většinu hlasů. Pokud by do druhého kola měl postoupit jediný kandidát, je postupující kandidát zvolen v prvním kole a volba končí.
  • c) Ve druhém kole má každý hlasující jeden hlas. Ve druhém kole vítězí kandidát, který získá největší počet hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje los.

Volba předsednictva

Volba předsedy
 • Ivan Bartoš - Nominace: JmK, Olk, Praha, MSK
 • Petr Bajgar - Nominace: JmK (na zasedání)

Představení Ivana Bartoše
dotaz Petra Bajgara
16:00 Představení Petra Bajgara
Dotaz Marcela Kolaji
Omezení rozpravy
Uzavření rozpravy

Hlasování Konec hlasování 16:30

 • Vydané lístky : 80
 • Přijatých 68
 • Neplatný 1
 • zdrželo se 1
 • Petr Bajgar 14
 • Ivan Bartoš 57

Zvolen Ivan Bartoš v 1. kole

Volba 1. místopředsedy

Kandidáti:

 • Mikuláš Ferjenčík - JmK. Olk, Praha, MSK,PlK
 • Jakub Michálek - JmK, Olk, Praha, MSK,PlK
 • Vítězslav Praks - JmK, StČ, MSK,PlK
 • Marcel Kolaja - JmK
 • Petr Bajgar - JmK

17:00 - řeč Mikuláš Ferjenčík
17:10 - řeč Jakub Michálek
17:24 - řeč skrze telemost - Vítězslav Praks 17:30 - řeč Marcel Kolaja
17:38 - řeč Petr Bajgar

17:45 - dotaz Kolaja na Petra Bajgara, jestli je stmelující
17:46 - Petr odpověď
17:49 - Konec rozpravy

17:51 Zahájení hlasování - hlasování končí 18:00

17:57 Výzva - petice k podpisu

18:01 Konec hlasování
18:05 - Prezentace MO, Jak psát Tiskové zprávy

Hlasování

 • 69 hlasů
 • Mikuláš Ferjenčík - 36
 • Jakub Michálek - 62
 • Vítěslav Praks - 21
 • Marcel Kolaja - 20
 • Petr Bajgar - 8
 • zdrželo se 0

Dostatek hlasů pro postup do druhého kola získali Mikuláš Ferjenčík a Jakub Michálek

Mikuláš Ferjenčík stáhl svou kanidaturu.

Jakub Michálek byl jako jediný postupující kandidát zvolen v 1. kole.

Volba 2. místopředsedy

Kandidáti:

 • Mikuláš Ferjenčík
 • Vítězslav Praks
 • Lenka Matoušková
 • Ivo Vašíček
 • Marcel Kolaja

Řeč Ferjenčík
Řeč Lenka
Řeč Ivo

18:50 Dotaz na Iva - Odpověď Ivo
18:53 Dotaz Marcel
18:53 Odpověď Víťa
18:54 Odpověď Lenka
Konec rozpravy

Zahájena volba - končí 19:05

1.kolo

 • hlasů: 65
 • Mikuláš Ferjenčík - 39
 • Vítězslav Praks - 16
 • Lenka Matoušková - 42
 • Ivo Vašíček - 14
 • Marcel Kolaja - 20

do druhého kola postupují Mikuláš Ferjenčík a Lenka Matoušková

2.kolo

 • hlasů: 68
 • Mikuláš - 30
 • Lenka - 37
 • zdrželo se 1

Lenka Matoušková zvolena 2. místopředsedkyní

Volba 3. místopředsedy

Kandidáti

 • Mikuláš Ferjenčík
 • Vítězslav Praks
 • Ivo Vašíček
 • Marcel Kolaja
 • Petr Bajgar

19:48 - hlasování končí 19:55

Výsledky:

 • hlasů 70
 • Mikuláš Ferjenčík - 53
 • Vítězslav Praks - 14
 • Ivo Vašíček - 13
 • Marcel Kolaja - 19
 • Petr Bajgar - 6
 • zdrželo se 0

Mikuláš Ferjenčík získal jako jediný nadpoloviční většinu hlasů a je zvolen v 1. kole

Volba 4.místopředsedy

Kandidáti:

 • Vítězslav Praks
 • Ivo Vašíček
 • Marcel Kolaja
 • Petr Bajgar

20:11 - hlasování končí 20:20

1.kolo

 • hlasů 68
 • Vítězslav Praks 23
 • Ivo Vašíček 31
 • Marcel Kolaja 30
 • Petr Bajgar 8

Nikdo nezískal nadpoloviní podporu a volba končí.

Tím skončila i volba republikového předsednictva. Následovala diskuse o tom, zda pokračovat novou volbou čtvrtého místopředsedy, ačkoliv bylo již pozdě a byla připravená afterparty, nebo ve volbě nepokračovat s tím, že se následující den rozhodneme, zda budeme volit 4. místopředsedu druhý den zasedání nebo přes internetové fórum. [Doplnil Jakub Michálek při kompletování zápisu.]

Procedurální Návrh na ukončit jednání a nepokračovat novou volbou 4. místopředsedy.
Schváleno optickou většinou.

Několik technických a věcných poznámek.
Děkovačka

Protože bylo projednáno vše na pořadu jednání, bylo povinností předsedajícího jednání ukončit (§ 5 odst. 5 JdŘ).
Ivan Bartoš ukončuje jednání s tím, že následující den začínáme v 10 hodin. [Doplnil podle vyjádření předsedy Jakub Michálek při kompletování zápisu.]

Jednání na zasedání 26.6. 2012

Jednání bylo řádně svoláno předsedou v rámci svolání zasedání.
Jednání probíhalo osobně v sále školy od 10:00 do 17:20.
Jednání předsedal Jakub Michálek a Mikuláš Ferjenčík. Zapisovatelem byl Vojtěch Pikal, ověřovatelem Jiří Rezek.
Členové předsednictva s hlasovacím právem: Ivan Bartoš, Jakub Michálek, Lenka Matoušková, Mikuláš Ferjenčík a Ivo Vašíček.

Usnesení

Doplnění 4. místopředsedy

Celostátní fórum volí v doplňující volbě do republikového předsednictva Marcela Kolaju 4. místopředsedou.

Rezignace

Celostátní fórum bere na vědomí rezignaci Jakuba Michálka na funkci vedoucího administrativního odboru.

Celostátní fórum bere na vědomí rezignaci Lukáše Findeise na funkci člena komise pro oblastní politiku.

Doplnění volební komise

Celostátní fórum ustanovuje Josefa Úlehlu a Marka Nečadu členy volební komise.

Logotyp

Celostátní fórum schvaluje logotyp.

Pořad jednání

 1. Doplňující volba 4. místopředsedy
 2. Program strany
 3. Senátní volby
 4. Krajské volby
 5. Logotyp

Zápis jednání - 2. den

Zahájení

10:00 - Nové jednání zahájil 1. místopředseda Jakub Michálek. Odvolal se přitom na § 5 odst. 1, podle něhož zahájí jednání předsedající bez ohledu na počet přítomných hlasujících.
Poznámka: Podle § 36 odst. 1 JdŘ se zasedání skládá z jednání, které se koná zpravidla jedno za den. V případě tohoto zasedání nebyla schválena výjimka, tudíž mám za to, že šlo o dvě jednání každý den, jak je předvídá jednací řád [Upřesnění k diskutované věci doplnil předsedající Jakub Michálek při kompletování zápisu.]
10:10 - Vojtěch Pikal ustanoven zapisovatelem - konsensem
10:12 - Sčítání zajistí volební komise přítomna v počtu 3
10:17 - Jiří Rezek jmenován ověřovatelem
10:18 - Mantra předsedy

10:20 - pokračujeme, technické

Pořad

Návrh pořadu jednání

 • 1. Doplňující volba 4. místopředsedy
 • 2. Pirátský program
 • 3. Senání volby
 • 4. Krajské volby

Pozměňující návrhy

 • A: projednání logotypu (jako 2a) - stažen
 • B: volba 4. místopředsedy později
 • C: vyškrtnout bod 1. - doplňující volba 4. místopředsedy (Marcel Kolaja)
 • D: projednání logotypu přidat na konec (Petr Bajgar)

Pořadí hlasování C, B, D

C nebyl schválen optickou většinou
B nebyl schválen optickou většinou
D byl schválen optickou většinou

Návrh pořadu jednání ve znění přijatého pozměňovacího návrhu

 • 1. Doplňující volba 4. místopředsedy
 • 2. Pirátský program
 • 3. Senání volby
 • 4. Krajské volby
 • 5. Projednání logotypu

10:37 - pořad jednání schválen optickou většinou

Doplňující volba 4. místopředsedy

Kandidáti

 • Vitězslav Praks
 • Ivo Vašíček
 • Marcel Kolaja
 • Petr Bajgar

Omezení řečí 8 minut

10:40 - řeč Ivo Vašíček
10:44 - řeč skrze telemost Vítězslav Praks
10:50 - řeč Marcel Kolaja (se řeči vzdává)
10:51 - řeč Petr Bajgar

Rozprava - Blok otázek
Patrik Doležal - Financování a organizace voleb + Marcel a začlenění Pirátské strany v celkovém kotextu
10:57 - Odpovídá Ivo Vašíček
11:00 - odpovídá Vítězslav Praks
11:02 - Marcel Kolaja
11:04 - Marcel Kolaja a evropská otázka
11:06 - odpovídá Petr Bajgar
Otázka Vojtěch Pikal na konkrétní program Marcela Kolaji
11:11 - Marcel Kolaja
Jiří Rezek otázka co budou dělat kandidáti pokud neuspějí
11:12 - Ivo Vašíček
11:13 - Vítězslav Praks
11:14 - Marcel Kolaja
11:14 - Petr Bajgar
Otázka na ideologii (a roli) Marcela Kolaji
11:17 - Marcel Kolaja

11:19 - zahájení hlasování
11:35 - Konec Hlasování

Přednáška Tomáše Vymazala o Fóru a nešvarech internetové komunikace

1.kolo

 • 53 hlasů
 • Vítězslav Praks - 16
 • Ivo Vašíček - 34
 • Marcel Kolaja - 31
 • Petr Bajgar - 6
 • 1 se zdržel

Do druhého kola postupují Ivo Vašíček a Marcel Kolaja

Hlasování do 12:00

11:48 - Rezignace Jakuba Michálka na funkci vedoucího administrativního odboru

12:09 - Výsledky 2. kola

2.kolo

 • 53 hlasů
 • Ivo Vašíček - 25
 • Marcel Kolaja - 26
 • zdrželi se: 2

Nejvíce hlasů získal Marcel Kolaja, a byl v doplňující volbě zvolen 4. místopředsedou.

Pirátský program

12:11 - Předsedání je předáno Mikuláši Ferjenčíkovi

12:12 - zpravodajem k bodu je Jakub Michálek
Končí 12:18

Jakub Michálek představil návrh systému garantů, v rámci kterého bude ustanoven ke každému programovému bodu jeden zodpovědný člověk zvolený celostátním fórem. Programové body budou v rámci tohoto procesu představeny celostátnímu fóru a projednány.

Rozprava 12:47 - konec rozpravy
12:47 - Celostátní fórum bere na vědomí rezignaci Jakuba Michálka na funkci vedoucího administrativního odboru

12:48 - Lukáš Findeis rezignuje na členství v komisi pro oblastní politiku

Přestávka

Začátek 14:00

Senátní volby

14:02 - Lenka Matoušková
Jak lépe prosazovat naše myšlenky
Zbytečnost senátu? - Pojistka
Má to smysl Úspěch - získat 6% (kauce)
Ale hlavně upozornit na pirátská témata
Co v Benešově? - Senátor neovlivuje jen svůj obvod, řeší celostátní politiku
Co prosazovat

 • Nezískávat státem o žácích data, které nepotřebuje
 • Zvrátit trend k hodnocení jen výkonů
 • Ne školné (ekonomická selekce), propustnost
 • VŠ co by profesní připrava - nikoliv, vytvářet Inteligenci

14:09 - Patrik Doležal
Pirát od roku 2009
historie ve straně
Zkušenost ze sociálního výboru rady města Brna
Věčný student, Zaměstnání…

Senát:
Posledním impulzem ke kandidatuře bylo dosažení čtyřicítky
Obava, že se změn nedočkáme.
Máme málo osobností, protože my musíme být osobnostmi
Dali jsme najevo, že máme vlastního kandidáta v Brně (proti Elišce Wágnerové)
Je to naše místo, mám na to se zapojit do senátních voleb

 • 1. Svobodné sdílení informace
 • 2. Pravidelná referenda (2x ročně)
 • 3. Možnost při volbách říct ne
 • 4. ???

Maličkosti - nemožnost vypovědění smlouvy okamžitě
Pirátská kancelář - další vzdělávání pirátů

Rozprava
14:20 - Ivo Vašíček
Jednoduché shrnutí hlavních témat kandidáta

Celkový projekt - Milníky
Existují plány? A kdo to řeší?

14:22 Lenka
tým: Víťa, Dana Kozlová, Janek Wagner - Volební manažer, Simona Skořepová, a další…
Program se zpracovává
FB,
Jednotnost postupu a stylu napříč kandidáty (a kampaněmi)
Co umíme

14:25 Patrik
Překonat 8500 hlasů, což získal minulý vítěz
Nebo 1500 pro návrat kauce

Nepíše, ale už se to řeší
Vlastní plakátovací plochy - přes město ee
Petiční články (člověkohodiny)
Diskuze s občany (lidovci mají taky) v každé městské části aspoň jednou - přizvat místní aktivisty
Plakátování

Nemá tým

14:31 Přichází Libor Michálek
Úvodní řeč

Veřejná správa - FNM, Komise pro cenné papíry ČNB, FŽP…
hájení veřejného zájmu, proti odčerávání veřejných peněz
dlouhodobě
dohled nad finančním trhem, investiční fondy

Problémy jsou již na rovni legislativy a proto je třeba jít do senátu
První oslovit Piráty, neochota se vázat k jedněm a proto koalice

Volební kampaň
tým dle smlouvy
V úterý hlavní líčení ke kauze Knetig

Otázka Jiří Demel na Lenku
Financování školství a rozdělování prostředků (na školách)
14:40 Odpověď:
Financování škosltví je špatné
Ze státního přímo (na žáka) - platy, mzdy pomůcky
Ze státního zřizovatel

bývala rezerva
Dobeš zvedl tarify (všem) ale nepřidal dost peněz (ani tarify)
Takže se propouští a slučují třídy (což je v rozporu s tím co chceme)

Procedurální návrh na omezení otázek k programu - konsensuálně schválen

Dana Kozlová
- nemáme manažera (přihlašte se)
- dá to dost práce
Dotaz Financování
Dotaz Koordinace mezi kandidáty

Máme odborníky, autentické nepolitiky a piráty.

Libor
finacování - 100 000 každý + fund raisng
koordinace - táhnout za jeden provaz dává větší šance, ale je to komplikované faktem koalice

Patrik
Kauce zaplacena, finance nejsou
(Jak udělat kampaň bez peněz)

Návštěvy u lidí nefungují
málo času, je toho hodně
osobní rovina

Koordinace

Lenka
Spolupráce bude, přibreme i Michálka
Vzájmená podpora

Peníze
12 500 - na kauci, na kampaň nic
neočekává se velká kampaň, propojení s krajskou kampaní

petiční stránky

Dotaz - virální video 9 statečných (ala ČSSD)?
Lenka - ne, ale proč ne
Věcná předsedy - Libor nesmí být podporován primárně stranou, program a osoba
Patrik - u volebních šotů to předpokládá

Závěr Mikuláše: Patrik Doležal určitě potřebuje volebního manažera.
Patrik a Lenka propagování společně, Libor k tomu.
Fundaising pojede pořád a dál a změní se na 3 kandidáty
Dobrovolné zapojení je velmi vítané
7.září úvodní setkání dobrovolnáků
Dobrovolníci pro Lenku za Jankem Wagnerem, pro Libora Michalka je Dana Kozlova, pro Patrika nikdo
Vytvořit co nejdřív harmonogram kampaně

10 minut přestávka, pokračováni - Krajske volby.

Krajské volby

15:29 - Mikuláš Ferjenčík
Máme program, máme výtah
Máme 21 000 plakátů
+ kampaň „Vylepte si svůj plakát“, pokusíme se takto zapojit nějaké dobrovolníky a další tímto projektem získat
nejsou letáky - pro prezentaci pirátů, projektů, krajského programu

Koncept kampaně:

 • 1. Máme program
 • 2. Jsme jiní

Co dělat pro to, abychom uspěli (aby si toho všimla media a členům se to líbilo):
- Úspěšné akce - pro lidi i účastníky
- happeningy (sranda akce)
- musíme jít směrem k lidem, lidi za námi nepřijdou

Jsou už krajské akce, chce někdo něco zkusit?
(Je o nás a kampaně mediální zájem)
MO cílí získat více hlasů, než kdykoliv předtím (2% celostátně by byl úspěch, cíl je však dostat se do zastupitelstva)

Otevíráme rozpravu
15:36 Ivo - Krajská kampaň dohromady se senátorem
- Věcná Patrik: zvažme jestli senátor s krajem, nebo senátor se senátory, aby se toto navzájem nepotlačovalo.
- Vojta Pikal: Ostatní strany nemají program, my jej máme.

Mikuláš co chystají krajští předsedové/lídři:
- Lukáš Černohorský, MSK: program rozdělený dle problémů okresů, specifický pro každý okres. Ostrava členská základna, jinak neziskové organizace a další dobrovolníci
- Josef Ulehla, KVK: 12.9. happening, 13.9. zkusíme pozvat německé piráty a media, pote tiskovka.
- Vojta Pikal, OLK: petiční stánky na frekventovaných místech
- Pavel Štěpánek, Pardubický kraj: Vyosení, výlepová akce plakáty, petiční stánky

Shrnutí Mikuláše

 • zkusit udělat petice za uspořádání krajského referenda, nebo alespon petice za snížení limitu pro vyhlášení referenda
 • centrálně koordinovaná kampaň MO - media, podvědomí, minimálně TZ týdně, podpora plakátů a letáků
 • brainstorming nápadů pro kampaně
 • kraje, používejte web, přitáhneme další dobrovolníky a příznivce

Dana Kozlová: doplnění
- dobrá by byla spolupráce krajů napříč v jednotlivých otázkách
- spolupracujte

Jakub Michálek: doplnění - Volební komise
Piráti mají možnost delegovat do každého okrsku volební komise, proběhne celostátní mediální akce na delegování do komisí
formulář, zpracovat
harmonogram je publikován - přihlásit do 5. září.

Vojtěch Pikal - dotaz ke zmocněncům
Jakub Michálek: Už nic nemusí, budou odvoláni, ještě musí zkontrolovat volební lístek.

Petr Bajgar: je cílení na studenty nebo mládež? Počítá se s nějakým virálem?
Ano skrz kampaň k volebním komisím
Patrik Doležal: podívejte se, jestli vám nezůstal seznam z loňska,

Pauza, pokračování v 16:12

Logotyp

Republikové předsednictvo se připojilo k návrhu MO
Ustanovení volební komise ve složení: Josef Úlehla, Adam Zábranský, Marek Nečada

Vojtěch Pikal přednese proceduru k logotypu:
- stav logotypu (diskuze na fóru, návrhy apod.)
- procedura: jestli je přípustné, aby byl předložen alternativní návrh, zda CF je ochotno připustit alternativní návrhy, které byly předloženy opožděně po uplynutí termínů pro podávání alternativních návrhů. Opožděné návrhy předložili Petr Bajgar a Václav Málek

Jakub Michálek: budeme hlasovat o dodržení procedury - připuštění alternativních návhů

 • Pro: 11
 • Proti: 15
 • Zdrželi se: 5

Návrh nebyl schválen a alternativní návrhy nebyly připuštěny z důvodu opožděného podání (výběr předlohy již byl proveden v předchozím hlasování na celostátním fóru přes Internet).

Tomáš Vymazal stáhl svůj návrh na zamítnutí.

Řeč Mikuláš Ferjenčík:
únor 2011 - schválena identita
je třeba logotyp
Jak se k němu došlo
Chceme nějaký logotyp.

16:34 - Petr Bajgar
Trikolóra, jak se lidé ztotožní s černým P v kolečku

16:36 - Marcel Kolaja
Děláme to postupně - co chceme sdělovat, jak to chceme sdělovat
Neměnit logotyp často - pokud to schválíme, tak ho neměňme
Návrh dodatečného usnesení: Celostátní fórum ukládá
Dana Kozlová - potřebujeme logotyp
Martin Kučer představuje svůj předchozí návrh a doporučuje se hlasování zdržet
Ivo Vašíček - jak dlouho by trvalo hledání nového logotypu?
Mikuláš Ferjenčík: proces cca 18 dní, reálně měsíc
Ivo Vašíček: Tedy hlasujte pro
Tom Vymazal: návrh se nehodí k vlně, nenechme se dohnat k rozhodnutí časovým tlakem, není to naše chyba
Marcel Kolaja: Neměnit často, zvládneme to bez logotypu
Janek Wagner: Argument potřeby logotypu je falešný
Ivo Vašíček: Lze fungovat bez něj? Můžeme ho používat nouzově?
Mikuláš Ferjenčík: Můžu ho používat, ale nechci obcházet pravidla. Nějak to řešíme
Marcel Kolaja: Tento nelze používat, zasahuje do ochrané zóny loga.
Dana Kozlová: Má to následky, nemít Logotyp.

Závěrečné slovo Mikuláš Ferjenčík.
Piráti se neshodnou, návrh je dobrý.

Zahájeno hlasování do 17:08

17:15 Výsledky hlasování

 • Hlasů 29
 • Pro 17
 • Proti 4
 • Zdrželo se 8

Návrh byl schválen.

17:20 Konec
Děkujeme za pozornost jednání a zasedání byly ukončeny.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.