• virtual_user has upload permissions
 • @ALL has read permissions
 • lukas.novy has no permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
 • lukas_novy has no permissions

Zasedání celostátního fóra v Praze

značka:
CF 17/2015
složka:
Celostátní fórum
vyřizuje:
Bc. Vojtěch Pikal
agendy:
zpráva předsedy, výroční finanční zpráva, změna stanov, krajské volby
založeno:
2015-08-23

Pad se záznamem: https://pad.pirati.cz/p/cf2015/timeslider#12070
Vlákno na fóru: https://forum.pirati.cz/celostatni-forum-f477/cf-17-2015-zasedani-celostatniho-fora-v-praze-22-8-t29996.html
Záznam (zvukový): https://www.youtube.com/watch?v=XlMiBx2SANM

Zasedání proběhlo dne 23.8. od 10:00 do 18:00 v Praze v místě Impact Hub Praha, Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5-Smíchov.

Usnesení

 • Celostátní fórum schvaluje zprávu předsedy.
 • Celostátní fórum schvaluje výroční finanční předsedy.
 • Celostátní fórum schvaluje následující usnesení o změně stanov a svého jednacího řádu:
  1. Čl. 8 odst. 5 písm. h) stanov nově zní:
   h) mimořádně přezkoumává rozhodnutí orgánu strany, pokud to skupina členů strany navrhne předsedovi do dvou týdnů od právní moci rozhodnutí; od toho okamžiku se vykonatelnost rozhodnutí pozastavuje. Celostátní fórum může do dvou týdnů od pozastavení rozhodnutí zrušit. Jinak se rozhodnutí vykoná. Pro účely tohoto ustanovení se skupinou rozumí alespoň pětina, nestanoví-li celostátní fórum ve svém jednacím řádu méně.
  2. § 5 Jednacího řádu celostátního fóra nově zní:
   Skupinou členů se rozumí jen taková skupina, která čítá aspoň stanovený počet členů strany, kteří podpořili určitý návrh. Počet členů se stanoví u návrhu na zahájení jednání jako dvojnásobek odmocniny z počtu přítomných členů, nejméně však jedna setina a nejvýše jedna pětina z počtu přítomných členů. U návrhu na již zahájeném jednání se takto stanovený počet snižuje na polovinu.
  3. Tyto změny nabývají účinnosti dnem následujícím po dni, kdy Ministerstvo vnitra zaregistruje změnu stanov podle bodu (1) tohoto usnesení.

Zápis

Činovníci

Předsedající:
 • Vojtěch Pikal, Lukáš Černohorský, František Navrkal
Zapisovatelé:
 • Dominika Michailidu, Roman Kučera
Skrutátoři:
 • František Navrkal, Roman Kučera
Volební komise:
 • Martin Švadlenka
Ověřovatel:
 • Lukáš Černohorský

Zahájení

Jednání zahájil v 10:20 Vojtěch Pikal jako 1. místopředseda strany.
Následně předal slovo Lukáši Černohorskému jako organizátorovi zasedání.
Předsedající poté označil jednání za řádně svolané oznámením předsedy a určil další činovníky jednání takto:
* zastupující předsedající - Lukáš Černohorský,
* zapisovatelé - Dominika Michailidu, Roman Kučera,
* ověřovatel - Lukáš Černohorský
* skrutátoři hlasů v místě - Roman Kučera, František Navrkal
* volební komise (osoba která zapůjčí svůj stroj pro hlasování přítomným bez vlastního hlasovacího stroje) - Martin Švadlenka

Pořad

10:25 byl představen pořad sestavený v jednání celostátního fóra o pořadu. viz.

 1. Zpráva předsedy [Rozhodnutí] (předseda, 30 minut)
 2. Výroční finanční zpráva [Rozhodnutí] (VP, IV/Předsednictvo, 30minut, předjednáno RV, předloženo RP)
 3. Zpráva o činnosti členů předsednictva (členové RP, 60 minut)
 4. Referát o činnosti odborů (vedoucí odborů, 60 minut)
 5. Představení pirátského redmine (PO/Mikuláš Ferjenčík, 20minut)
 6. Velikost skupiny pro mimořádný přezkum [Změna stanov] (Vojtěch Pikal, 15 minut)
 7. Profesionalizace pirátů (PO/Mikuláš Ferjenčík, 30minut)
 8. Krajské volby (Mikuláš Ferjenčík, 45minut)

Ke dříve sestavenému pořadu neměl nikdo připomínek a tak byl schválen konsensem.

Výroční zpráva předsedy

Před zahájením bodu vyhlásil předsedající pětiminutovou technickou přestávku.

Po přestávce předseda Lukáš Černohorský přednesl správu předsedy; shrnul stav členské základny, volební úspěchy minulého roku, upozornil na probíhající volby programových garantů a vyzval členy aby členské příspěvky platili řádně s příslušným variabilním symbolem a šetřili tak práci finančnímu odboru.
K zprávě předsedy nebyly žádné dotazy.

Předsedající vyhlásil termín hlasování o zprávě předsedy na 11:30 společně s následujícím bodem s tím, že hlasování potrvá přes celou obědovou pauzu.

Vojtěch Pikal předal předsedání Lukáši Černohorskému.

Výroční finanční zpráva

Výsledky hospodaření 2014
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-xXT-C9dwaoxgYILYM40B96ffD8gzdf9mgwhqj83DR4/edit?usp=sharing

Zprávu přednesla Vojtěch Pikal. Vysvětlil nutnost opakovaného podání a nalezené nedostatky. Vyzdvihl fakt, že jsem největší stranou hospodařící bez dluhů a s přebytkem. Představil strukturu příjmů a výdajů.

Dotazy:
Ivan Bartoš - právní služby „V poslední době jsme prohráli dost sporů. Nenajmeme právníka na konkrétní kauzy? Ty odvolačky jsou hodně důležité, potřebujeme je vyhrávat.“
Lukáš Černohorský: LEGO převzal po jiném právníkovi, za to nemůže. Jeho cena je velmi dobrá, méně než poloviční. Pomáhá pružně a kvalitně zastupitelům v Mariánkách, je náš příznivec.
Jakub Burget - výkazy kontrolujem, jedná se o opravdu výhodnou smlouvu, možná bychom mohil mluvit o tzv. přísudku, to ještě není ošetřené, jestli Filip nějaké peníze dostane, když soud vyhrajem. Dá se mluvit o tom, jestli jednotlivá kauza vyžaduje nějakou právní odbornost, ale právníka na paušál pro běžné věci bych určitě zachoval.

Mikuláš Ferjenčík - Jaké kroky probíhají k tomu, aby byla výroční zpráva přehlednější?
Lukáš Černohorský - Položky v auditu jsou dané, my to jenom vyplníme, podrobněji to chceme pro nás a to Standa připravuje.
Marcel Kolaja - Neměli bychom to přiložit k výročce?
Vojtěch Pikal - proč bychom dávali státu něco navíc?
Ivo Vašíček - Kromě výroční zprávy, kde podle metodiky to vypadá, že jde 80% na volby, což není pravda, si to musíme rozklíčovat podrobně pro sebe.

Vojtěch Pikal - Znovu připomínám, aby se do senátních voleb nominovalo s rozmyslem, protože ty výstupy nám moc neodpovídají nákladům.

Ivo - Musíme zjednodušit a zrychlit participativní rozpočtování, zase jsme nestihli vyčerpat peníze.

Dokumenty

© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.