• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Výsledky hospodaření 2014

Výroční zpráva

Audit + Výroční finanční zpráva 2014
V této podobě byla předložena do poslanecké sněmovny.

Ta upozornila na nedostatky, které byly odstraněny touto opravou:
Oprava výroční finanční zpráva (vysvětlení)
Takto doplněná výroční zpráva byla poslaneckou sněmovnou bez výhrad přijata.

Následně byla výroční zpráva předložena ke schválení republikovému výboru, který nalezl pochybení v rozdělení zdrojů příjmu veřejných prostředků a zprávu schválil s výhradou. K odstranění teto chyby byla vydána následující oprava opravy.
Oprava opravy

Zpráva bude dále předložena ke schválení celostátnímu fóru v ucelené opravené podobě.
Výroční finanční zpráva 2014 v opraveném znění bez příloh
Přílohy:

  • Účetní závěrka(rozvaha, výkaz zisku a ztráty) včetně svých příloh
  • Audit; viz. původní neopravenou výroční zprávu

Výsledky hospodaření

Výsledovka k 31.12.2014
Obsahuje nepřesnosti v rozdělení mezi jednotlivé části strany.

Konečná výsledovka k 1.1.2015 po střediscích analyticky.
Zde jsou všechny interní převody vypořádány. Ve vztahu ke státním orgánům (např. Finanční úřad) však o žádné změny nejde.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.